Prokuratura Okręgowa w Olsztynie i podległe prokuratury rejonowe

Menu

Najnowsze informacje

18-10-2018

PO Olsztyn - Akt oskarżenia za wyłudzenia podatku VAT w wysokości ponad 23 mln zł

W dniu 17 października 2018r po trzech latach śledztwa, Prokurator Okręgowy w Olsztynie skierował do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko 10 osobom podejrzanym o wytłuczenia podatku VAT w wysokości ponad 23 mln. zł.

czytaj więcej


17-10-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.19.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

PO IV WOS 1111.19.2018 - dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

czytaj więcej


21-09-2018

PO Olsztyn - Będzie śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Policjantów z Mrągowa

W związku ze sprawą zabójstwa kobiety, której ciało ujawniono w mieszkaniu w Mrągowie w dniu 13.09.2018r, ustalono, iż Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie w sierpniu prowadziła dwa postępowania na podstawie zawiadomień tej kobiety.

czytaj więcej


18-09-2018

PO Olsztyn - Tymczasowe aresztowanie za obrót i posiadanie znacznych ilości narkotyków

W dniu 15.09.2018r na wniosek Prokuratora Rejonowego w Giżycku, Sąd Rejonowy w Giżycku zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 31- letniego Sebastiana J. podejrzanego o uczestnictwo w obrocie i posiadanie ponad 22 kg marihuany.

czytaj więcej


17-09-2018

PO Olsztyn - Tymczasowe aresztowanie podejrzanego o zabójstwo w Mrągowie

W dniu 15.09.2018r na wniosek Prokuratora Rejonowego w Mrągowie, Sąd Rejonowy w Mrągowie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Cezarego F. podejrzanego o zabójstwo kobiety w Mrągowie.

czytaj więcej


09-08-2018

PO Olsztyn - Zarzuty w sprawie wypadku do którego doszło na terenie KPSP w Kętrzynie

W dniu 7 sierpnia 2018r Prokurator Rejonowy w Giżycku przedstawił zarzuty funkcjonariuszowi z KPSP w Kętrzynie, pełniącemu w dniu 14 czerwca 2018r funkcję dowódcy zmiany i jednocześnie prowadzącemu szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego.

czytaj więcej


01-08-2018

PO Olsztyn - Akt oskarżenia za wyłudzanie mienia

Dzisiaj Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skieruje do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko 9 osobom podejrzanym między innymi o wyłudzania w okresie od połowy marca 2017 r. do końca czerwca 2017 r. samochodów dostawczych oraz elektronarzędzi o łącznej wartości ponad 1,3 mln zł, po uprzednim wprowadzeniu w błąd osób pokrzywdzonych co do zamiaru zwrotu wypożyczonego sprzętu. Przestępstw tych dopuszczono się w przeważającej większości na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

czytaj więcej


Akt oskarżenia przeciwko Janowi A. byłemu Burmistrzowi Miasta Pisz i dwóm innym byłym funkcjonariuszom Urzędu Miasta

29.12.2017

                                                                                       Olsztyn, dnia 29 grudnia 2017 r.

PO IV WOS 0610.139.2017

 

KOMUNIKAT

Akt oskarżenia przeciwko Janowi A. byłemu Burmistrzowi Miasta Pisz i dwóm innym byłym funkcjonariuszom Urzędu Miasta

 

Dzisiaj Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skieruje do Sądu Rejonowego w Piszu akt oskarżenia przeciwko Janowi A. byłemu Burmistrzowi Miasta Pisz, któremu zarzuca się dokonanie 2 przestępstw związanych ze sprawowaną funkcją. Oprócz wymienionego w aktem oskarżenia objęto byłego Naczelnika Wydziału Organizacyjnego UM Pisz Wiesława P. i byłego Komendanta Straży Miejskiej w Piszu Kazimierza P.

Janowi A. zarzucono przekroczenie w okresie od czerwca 2010r. do listopada 2014r.  uprawnień, poprzez zażądanie za pośrednictwem pozostałych współoskarżonych zwrotu części przyznanych 7 pracownikom nagród uznaniowych w łącznej kwocie ok 29.000zł, oraz działanie na szkodę Urzędu Miasta podczas zawierania w styczniu i lutym 2011r. umów z podmiotami realizującymi przedsięwzięcie „ Mazurski Festiwal Grzańca 2011”, w wyniku czego zapłacona została kwota wyższa o 82.000zł, niż przy prawidłowej realizacji zadania, a nadto Urząd Miasta zobowiązany został do zwrotu kwoty 213.000zł dofinansowania z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur.

Wymieniony nie przyznał się do dokonania zarzucanych mu przestępstw i odmówił złożenia wyjaśnień. Przestępstwa z art. 231§2kk zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Wiesław P. i Kazimierz P. zostali oskarżeni o przekroczenie uprawnień z zakresie w jakim pośredniczyli w przekazywaniu odbieranych pracownikom nagród, które następnie przekazywali Janowi A.

Ponadto Kazimierzowi P. zarzucono nadto używanie groźby bezprawnej w stosunku do świadka – jednej z pracownic, w celu wywarcia na nią wpływu odnośnie zmiany zeznań, a nadto przekroczenie uprawnień, poświadczenie nieprawdy w dokumentach i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Urzędu Miasta i Urzędu Pracy w Piszu w łącznej wysokości 9000zł, przy fikcyjnym zatrudnieniu pracownika. Wymienionemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Należy wskazać, iż Wiesław P. złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i skazanie go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 3, wymierzenie grzywny w kwocie 5000zł i orzeczenie zakazu zajmowania stanowisk w administracji samorządowej i rządowej na okres lat 3.

 

Rzecznik Prasowy

Krzysztof Stodolny