Prokuratura Okręgowa w Olsztynie i podległe prokuratury rejonowe

Menu

Najnowsze informacje

19-06-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.13.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki II etapu konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie

PO IV WOS 1111.13.2018 dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie

czytaj więcej


11-06-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.13.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki I etapu konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie

PO IV WOS 1111.13.2018 - dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie

czytaj więcej


07-06-2018

PO Olsztyn - Policja i Prokuratura na tropie brutalnego zabójstwa

W dniu 29 maja 2018r. w Olsztynie w pobliżu krytej pływalni przy ul. Głowackiego doszło do brutalnego zabójstwa 89 letniego emeryta mieszkańca Olsztyna. Policja i Prokuratura nieustannie prowadzą czynności zmierzające do ustalenia sprawcy zbrodni.

czytaj więcej


07-06-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1112.12.2018 Nabór na wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy

PO IV WOS 1112.12.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza nabór na jedno wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy

czytaj więcej


05-06-2018

PO Olsztyn - 8 lat pozbawienia wolności za nieopłacenie podatku VAT

W dniu 30 maja 2018r Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał Dominika B. za kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej i narażenie na uszczuplenie w okresie od czerwca 2011r do września 2012r należnego podatku VAT w kwocie 15 mln. zł oraz pranie brudnych pieniędzy. Sąd orzekł również wobec oskarżonego 64.800 grzywny i środek karny w postaci ściągnięcia równowartości pieniężnej korzyści majątkowej w kwocie 15 mln. zł.

czytaj więcej


30-05-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.14.2018 - konkurs na stanowisko w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku

PO IV WOS 1111.14.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku.

czytaj więcej


22-05-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.11.2018 - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki III etapu konkursu na stanowisko informatyka

PO IV WOS 1111.11.2018 - dot. konkursu na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

czytaj więcej


PO IV WOS 1112.12.2018 Nabór na wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy

07.06.2018

                Olsztyn, 07 czerwca 2018 roku 

Sygnatura konkursu  PO IV WOS 1112.12.2018                                 

OGŁOSZENIE

Prokurator Okręgowy w Olsztynie

ogłasza  nabór na stanowisko kierowcy

  1. Stanowisko: kierowca ;

  Liczba etatów: 1;

  Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa  w Nidzicy

  1.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Wykonywanie obowiązków kierowcy służbowego samochodu osobowego w tym:

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

Wymagania pożądane:

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie - w terminie do 27 czerwca 2018 roku - dokumentów osobiście, bądź przesłanie pocztą na adres:

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

ul. Erwina Kruka 12; 10-959 Olsztyn

tel. kont. (089) 521 54 78 lub (089) 521 54 66

ze wskazaniem sygnatury naboru podanego w ogłoszeniu (PO IV WOS 1112.12.2018). W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia naboru zostanie zamieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Nidzicy.

PROKURATOR  OKRĘGOWY

Cezary Fiertek