Prokuratura Okręgowa w Olsztynie i podległe prokuratury rejonowe

Menu

Najnowsze informacje

22-08-2019

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.7.2019 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

PO IV WOS 1111.7.2019 - dot. konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie


22-08-2019

PO Olsztyn - Zidentyfikowano ciało znalezione dzisiaj w jeziorze Kisajno

W wyniku przeprowadzonych dzisiaj z udziałem prokuratora czynności identyfikujących, potwierdzono, iż znaleziono w jeziorze Kisajno ciało mężczyzny, który w dniu 18 sierpnia 2019r. uczestniczył w wypadku, co do którego Prokuratura Rejonowa w Giżycku prowadzi śledztwo z art. 177§2kk.


22-08-2019

PO Olsztyn - KOMUNIKAT w sprawie odnalezienia ciała w jeziorze Kisajno

Dzisiaj w godzinach rannych grupa płetwonurków w jeziorze Kisajno zlokalizowała ciało nieustalonej osoby.


21-08-2019

PO Olsztyn - Wszczęcie śledztwa w sprawie wypadku na jeziorze Kisajno w pobliżu Giżycka

W dniu 20 sierpnia 2019r. Prokurator Rejonowy w Giżycku na podstawie zebranego dotychczas materiału dowodowego wszczął śledztwo z art. 177§2kk – wypadku w ruchu wodnym, na skutek którego jedna osoba prawdopodobnie poniosła śmierć.


20-08-2019

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.6.2019 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Szczytnie

PO IV WOS 1111.6.2019 - dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Szczytnie


19-08-2019

PO Olsztyn - Wypadek na jeziorze Kisajno w pobliżu Giżycka

W ok. godz. 2.00 w nocy w niedzielę 18 sierpnia 2019r. na jeziorze Kisajno w pobliżu Giżycka doszło do zdarzenia, w wyniku którego dwie osoby przebywające w łodzi motorowej znalazły się z nieustalonych jeszcze przyczyn w wodzie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, iż jedna osoba – kobieta zdołała dopłynąć do brzegu, natomiast nie odnaleziono dotychczas drugiej osoby – 39 letniego mężczyzny.


13-08-2019

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.7.2019 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

PO IV WOS 1111.7.2019 - dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie


Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez sędziego

23.01.2019

                                                                                   Olsztyn, dnia 23 stycznia 2019 r.

PO IV WOS 0610.11.2019

 KOMUNIKAT

śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez sędziego

 

Wczoraj Prokurator Okręgowy w Olsztynie wszczął śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez sędziego Sądu Rejonowego w Szczytnie i wyłudzenia kwoty 42.254,98zł.

Do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie w dniu 19 grudnia 2018r. wpłynęło zawiadomienie Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa przez sędziego Sądu Rejonowego w Szczytnie, który po uprzednim uzyskaniu zgody Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie na zamieszkiwanie w innej miejscowości niż siedziba sądu, tj. w Iławie, składał w okresie od 1 marca 2010 r. do 15 czerwca 2018 r. wnioski o wypłacanie mu kosztów dojazdów do pracy i z pracy na trasie Iława – Szczytno – Iława, w których podawał nieprawdziwe informacje, iż zamieszkiwał w Iławie i uzyskał z tego tytułu wypłatę nienależnych mu środków w łącznej kwocie 42.254,98 PLN.

Na tej podstawie w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie przeprowadzono postępowanie sprawdzające, w toku którego zwrócono się do Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie o nadesłanie akt prowadzonego postępowania dyscyplinarnego oraz do Prezesa Sądu Rejonowego w Szczytnie o przekazanie dokumentów związanych z przedmiotową sprawą. Ponadto w celu uzupełnienia danych zawartych w zawiadomieniu, przesłuchano w charakterze świadka Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie.

W oparciu o powyższe ustalenia w dniu 22 stycznia 2019r. prokurator wszczął śledztwo o przestępstwo z art. 231 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Za zarzucany czyn grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

 

Rzecznik Prasowy

Krzysztof Stodolny