Prokuratura Okręgowa w Olsztynie i podległe prokuratury rejonowe

Menu

Najnowsze informacje

05-12-2019

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.8.2019 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie Dział ds. Wojskowych

PO IV WOS 1111.8.2019 - dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie Dział ds. Wojskowych


03-12-2019

Zamówienia publiczne - PO VII WB 233 3 2019 Ogłoszenie o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego


27-11-2019

Zamówienia publiczne - PO VII WB 261.2.2019 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz posesji części Prokuratur Okręgu Olsztyńskiego

PO VII WB 261.2.2019

Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz posesji części Prokuratur Okręgu Olsztyńskiego


08-11-2019

PO Olsztyn - PO IV WOS 1504.2.2019 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż dzień 27.12.2019r jest dniem wolnym od pracy

PO IV WOS 1504.2.2019 Prokuratura Okręgowa  w Olsztynie informuje, iż dzień 27.12.2019r jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Olsztynie i podległych jej Prokuratur Rejonowych


23-10-2019

Zamówienia publiczne - Ogłoszenie o darowiźnie


18-10-2019

PO Olsztyn - 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo

W dn. 17 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał 30-letniego Krzysztofa F. na karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo mężczyzny, do którego doszło w nocy 28/29 stycznia 2019r. w Piszu.


11-10-2019

PO Olsztyn - Zarzuty za przyjęcie i wręczenie korzyści majątkowych

W dniu 8 i 9 października 2019 r. Prokurator Okręgowy w Olsztynie przedstawił czterem osobom zarzuty za przyjmowanie i wręczanie korzyści majątkowych.


Zarzuty za przyjęcie i wręczenie korzyści majątkowych

11.10.2019

Olsztyn, dnia 11 października 2019 r.

Sygn. akt PO IV WOS 0610.160.2019

 

KOMUNIKAT

zarzuty za przyjęcie i wręczenie korzyści majątkowych

 

                W dniu 8 i 9 października 2019 r. Prokurator Okręgowy w Olsztynie przedstawił czterem osobom zarzuty za przyjmowanie i wręczanie korzyści majątkowych.

                Jak wynika z zebranego w sprawie materiału dowodowego od maja do września 2018 r. w Olsztynie i innych miejscowościach były wystawiane przez osobę pełniącą funkcje publiczną – instruktora i egzaminatora Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, poświadczające nieprawdę dokumenty w postaci zaświadczeń o odbytych kursach i zdanych egzaminach na żeglarza, sternika motorowodnego, w zamian za udzielanie korzyści majątkowych.

                W związku z powyższym w dniu 9 października 2019 r. prokurator przedstawił zarzut Grzegorzowi Ś. przyjęcia takiej korzyści od co najmniej kilkudziesięciu osób w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa. Podejrzany przyznał się do dokonania zarzucanego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Wobec wymienionego zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 10.000zł.

                Nadto prokurator przedstawił zarzuty trzem osobom wręczenia korzyści majątkowej Grzegorzowi Ś. w wysokości kilkuset złotych.

               Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

               Sprawa ma charakter rozwojowy.

 

 

 

Rzecznik Prasowy

Krzysztof Stodolny