Prokuratura Okręgowa w Olsztynie i podległe prokuratury rejonowe

Menu

Najnowsze informacje

25-02-2020

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.1.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki I etapu konkurs na stanowisk asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

PO IV WOS 1111.1.2020 dot. konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach


19-02-2020

PR Olsztyn-Południe - Zawiadomienie o prowadzonym dochodzeniu PR 2 Ds 2524.2019


03-02-2020

Zamówienia publiczne - Ogłoszenie o darowiźnie


30-01-2020

PO Olsztyn - Śledztwo przeciwko obecnym i byłym funkcjonariuszom Policji podejrzanym m.in. o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Prokurator Rejonowy Olsztyn-Północ w Olsztynie od listopada 2017 r. prowadzi śledztwo dotyczące działalności od początku 2012 r. na terenie całego kraju, do października 2017 r., zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez dwóch emerytowanych funkcjonariuszy Policji z garnizonu wielkopolskiego, której celem było zbieranie wbrew przepisom prawa danych osobowych z baz danych Policji, dotyczących osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i wykorzystanie ich do prowadzonej działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług odszkodowawczych.


24-01-2020

PO Olsztyn - Zawiadomienie Prokuratora Okręgowego w Olsztynie o postanowieniu w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzeniu śledztwa

Zawiadomienie Prokuratora Okręgowego w Olsztynie o umorzeniu śledztwa w sprawie o sygn. PO II Ds. 8.2018


21-01-2020

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.2.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Mrągowie

PO IV WOS 1111.2.2020 - dot. konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Mrągowie


21-01-2020

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.1.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

PO IV WOS 1111.1.2020 - dot. konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach


Zawiadomienie Prokuratora Okręgowego w Olsztynie o postanowieniu w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzeniu śledztwa

24.01.2020

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje pokrzywdzonych w sprawie o sygn. PO II Ds. 8.2018, że postanowieniem z dnia 22 stycznia 2020r. w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzeniu śledztwa postanowiono, iż dowody rzeczowe wskazane w postanowieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wydanym w dniu 8 grudnia 2014r. w postaci odzieży roboczej pracownika ZAP Sznajder Batterien SA z/s w Piastowie Zakład Przerobu Złomu Akumulatorowego i Produkcji Czystego Ołowiu w Korszach (rejestr „Drz” 2546/16) będą  przechowywane w magazynie depozytowym Prokuratury Okręgowej w Olsztynie  do czasu przedawnienia karalności czynu z pkt. 7 postanowienia z dnia 28 marca 2019r. o umorzeniu śledztwa w sprawie o sygn. PO II Ds. 8.2019 - tj. do dnia 31 grudnia 2030r.

                    Każdy pokrzywdzony może zwrócić się do tutejszej Prokuratury o doręczenie odpisu postanowienia w przedmiocie dowodów po umorzeniu śledztwa w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia (art. 131 §3 kpk).

          Na przedmiotowe postanowienie pokrzywdzonym służy zażalenie