Prokuratura Okręgowa w Olsztynie i podległe prokuratury rejonowe

Menu

Najnowsze informacje

07-04-2021

PO Olsztyn - Powołanie nowych prokuratorów

Uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na stanowiska prokuratorskie. Nominacje wręczył Prokurator Okręgowy w Olsztynie.


06-04-2021

PO Olsztyn - Zawiadomienie Prokuratora Rejonowego w Giżycku o przesłaniu aktu oskarżenia w sprawie PR 1 Ds 455.2020

Prokuratura Rejonowa w Giżycku działając na podstawie art. 131§2 k.p.k. zawiadamia pokrzywdzonych występujących w postępowaniu PR 1 Ds 455.2020


31-03-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 1 Ds. 124.2021

Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ w Olsztynie zawiadamia osoby pokrzywdzone w sprawie sygn. PR 1 Ds. 124.2021


30-03-2021

PO Olsztyn - Akt oskarżenia w sprawie wypadku drogowego w Szczytnie

Dzisiaj Prokurator Rejonowy w Szczytnie skieruje do Sądu Rejonowego w Szczytnie akt oskarżenia przeciwko 30-letniemu Adamowi D. oskarżonemu o przestępstwo z art. 177§2 kk.


18-03-2021

PO Olsztyn - PO IV WOS 1504.1.2021 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego

PO IV WOS 1504.1.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego


11-03-2021

Zamówienia publiczne - Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021r


24-02-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 2 Ds. 63.2019

Zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia - informacja w trybie art. 131 § 2 k. p. k.


wszczęcie śledztwa w sprawie sprowadzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób

12.02.2021

                                                                                          Olsztyn, dnia 12 lutego 2021 r.

PO IV WOS 0610.24.2021

 

KOMUNIKAT

wszczęcie śledztwa w sprawie sprowadzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób

 

Z uwagi na duże zainteresowanie mediów, informuję, iż w dniu 11 lutego 2021r. Prokurator Rejonowy Olsztyn-Południe w Olsztynie wszczął śledztwo w sprawie zaistniałego w dniach 15,16 i 30 stycznia 2021r w Olsztynie, na ul. Lelewela sprowadzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób,  powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej w postaci wirusa Covid – 19  poprzez otwarcie lokalu gastronomiczno – rozrywkowego i przyjmowania w nim klientów pomimo obowiązujących w związku ze stanem pandemii zakazów , tj. o przestępstwo określone w art. 165 § 1 pkt 1 k.k. Podstawą do wszczęcia śledztwa stanowiły materiały przesłane do Prokuratury przez Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie z których wnika, że właściciel lokalu pomimo obowiązujących w związku ze stanem pandemii wirusa Covid – 19  zakazów otworzył lokal  w dniach 15 i 16 stycznia, a następnie 30 stycznia 2021r zorganizował w nim dyskotekę w trakcie której uczestnicy nie przestrzegali rygorów sanitarnych.

Nadmienić należy, że w dniu 12 lutego 2021r. do Prokuratury wpłynęło zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego złożone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie. Zawiadomienie to dołączono do przedmiotowego śledztwa, celem łącznego rozpoznania.

 

Rzecznik Prasowy

  Krzysztof Stodolny