Prokuratura Okręgowa w Olsztynie i podległe prokuratury rejonowe

Menu

Najnowsze informacje

07-04-2021

PO Olsztyn - Powołanie nowych prokuratorów

Uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na stanowiska prokuratorskie. Nominacje wręczył Prokurator Okręgowy w Olsztynie.


06-04-2021

PO Olsztyn - Zawiadomienie Prokuratora Rejonowego w Giżycku o przesłaniu aktu oskarżenia w sprawie PR 1 Ds 455.2020

Prokuratura Rejonowa w Giżycku działając na podstawie art. 131§2 k.p.k. zawiadamia pokrzywdzonych występujących w postępowaniu PR 1 Ds 455.2020


31-03-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 1 Ds. 124.2021

Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ w Olsztynie zawiadamia osoby pokrzywdzone w sprawie sygn. PR 1 Ds. 124.2021


30-03-2021

PO Olsztyn - Akt oskarżenia w sprawie wypadku drogowego w Szczytnie

Dzisiaj Prokurator Rejonowy w Szczytnie skieruje do Sądu Rejonowego w Szczytnie akt oskarżenia przeciwko 30-letniemu Adamowi D. oskarżonemu o przestępstwo z art. 177§2 kk.


18-03-2021

PO Olsztyn - PO IV WOS 1504.1.2021 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego

PO IV WOS 1504.1.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego


11-03-2021

Zamówienia publiczne - Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021r


24-02-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 2 Ds. 63.2019

Zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia - informacja w trybie art. 131 § 2 k. p. k.


OGŁOSZENIE dot. „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

18.02.2021

PO IV WOS 071.1.2.2021                                                               Olsztyn, 18 lutego 2021 r.

 

OGŁOSZENIE dot. „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Uprzejmie informuję, iż w ramach organizowanego w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz podległych Prokuraturach Rejonowych „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” prokuratorzy, asesorzy oraz asystenci prokuratora będą udzielali telefonicznych porad prawnych w dniach od 22 do 28 lutego 2021 r. Po porady można zgłaszać się do :

 

 1. W Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie :

 

 1. Pani Izabeli Błaszczyńskiej – asystenta prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, w zakresie prawa karnego i postępowania karnego – w godzinach: 10:00 – 13:00, nr tel. (89) 52 15 409,

 

 1. Pana Łukasza Pająka – asystenta prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, w zakresie prawa karnego i postępowania karnego – w godzinach: 15:00 – 18:00, nr tel. (89) 52 15 409,

 

 1. Pani Alicji Ruszczyk – prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego oraz w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – w godzinach: 10:00 – 13:00, nr tel. (89) 52 47 805,

 

 1. Pani Klaudii Mieczkowskiej – asystenta prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego oraz w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – w godzinach: 10:00 – 13:00, nr tel. (89) 52 47 822.

 

 1. W podległych Prokuraturach Rejonowych:

 

 1. Prokuratura Rejonowa w Bartoszycach

 

 1. Prokuratura Rejonowa w Biskupcu

 

 1. Prokuratura Rejonowa w Giżycku

 

 1. Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie

 

 1. Prokuratura Rejonowa w Lidzbarku Warmińskim

 

 1. Prokuratura Rejonowa w Mrągowie

 

 1. Prokuratura Rejonowa w Nidzicy

 

 1. Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Południe w Olsztynie

 

 1. Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ w Olsztynie

 

 1. Prokuratura Rejonowa w Piszu

 

 1. Prokuratura Rejonowa w Szczytnie

 

 

    PROKURATOR OKRĘGOWY

 

              CEZARY FIERTEK