Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Przejdź do głównej treści strony Przejdź do zakładki ogłoszeń Przejdź do stopki strony
Baner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage PolskiBaner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage Polski

Prokuratura Okręgowa: ul. Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

PO Olsztyn - Akt oskarżenia przeciwko Władysławowi B.

23.06.2016

PO IIIA 060.39.2016

 

Komunikat

 

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie w dniu dzisiejszym skierowała do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko m.in. Władysławowi B., któremu zarzucono dokonanie sześciu przestępstw m.in. tego, że:

w okresie od lipca 2014 r. do dnia 27 listopada 2014 r. w Olsztynie, po uprzednim złożeniu Igorowi H., w związku z pełnioną przez niego funkcją Dyrektora jednego departamentów i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obietnicy udzielenia korzyści majątkowej w kwocie 27 000 zł., działając wspólnie i w porozumieniu z Tadeuszem Z. w okresie do dnia 27 listopada 2014 r.   udzielił wymienionemu korzyść  majątkową   w łącznej kwocie co najmniej 20 000 zł. w związku z realizacją na rzecz wskazanego Urzędu zamówienia publicznego o nazwie „Przeprowadzenie kampanii medialno-wizerunkowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w wybranych miastach regionu w związku z realizacją imprez promujących żywność naturalną, tradycyjną, regionalną i lokalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 roku” świadczonego przez spółkę Władysława B. i Tadeusza Z.

- tj. o przestępstwo z art. 229 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

 

Inne przestępstwa, które zarzuca się Władysławowi B. to czyny z art.  230 § 1 kk w zw. z art. 231 § 2 kk w zw. z art.  21 § 2 kk, w zw. z art.  11 § 2 kk i w zw. z art.  12 kk, art.  305 § 1 kk, art. 231 § 2 kk w zw. z art.  21 § 2 kk (dwukrotnie), z art. 231 § 1 kk w zw. z art.  21 § 2 kk.

Tym samy aktem oskarżenia objętych zostało jeszcze dwóch innych przedsiębiorców, to jest Tadeusz Z. (zarzut analogiczny do opisanego powyżej) oraz Paweł K., któremu zarzuca się wywieranie wpływu na dwa postępowania przetargowe. Pierwsze z nich dotyczyło realizowanej przez Urząd Gminy Dywity, dostawy na rzecz tegoż Urzędu ekranu diodowego reklamowo-informacyjnego wraz z montażem i uruchomieniem w miejscowości Dywity. W zamian za udział w tych działaniach oskarżony miał obiecać udzielenie Władysławowi B., korzyści majątkowej w kwocie 10.000 zł, która miała zostać przekazana wymienionemu poprzez opłacenie przez jego firmę faktury za wykonanie fikcyjnej usługi – tj. o przestępstwo z art. 230a § 1 kk w zw. z art. 12 kk.  Inny czyn jaki zarzuca się Pawłowi K. to wpływanie na organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii medialno–wizualnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w wybranych miastach regionu w związku z realizacją imprez promujących żywność naturalną, tradycyjną, regionalną i lokalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 r. Po wejściu w porozumienie z Władysławem B, w dniu 3 czerwca 2014 r. oskarżony miał uzyskać od niego wypełniony formularz ofertowy zawierający m.in. proponowaną  cenę za wykonanie usługi  tj.  445.000 zł. brutto z załącznikami  i następnie  przedstawił go jako ofertę swojej firmy w ramach wskazanego wyżej zamówienia publicznego, a przy tym podmiot Władysława B., złożył ofertę o niższej cenie opiewającej  na kwotę 350.000 zł. brutto, co umożliwiło mu uzyskanie tego zamówienia i czym działał na szkodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie i Skarbu Państwa – tj. o  przestępstwo z art.  305 § 1 kk.

Na mocy wskazanego wyżej aktu oskarżenia przed Sąd postawiony zostanie Igor H. – w związku z zarzutem o przestępstwo z art. 228 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w opisie odpowiadające temu opisanemu na początku niniejszego komunikatu.

Bożena W.-Z., została oskarżona o to, że jako dyrektor jednego z Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego przekroczyła swoje uprawnienia w ten sposób, że w związku prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zamówieniem publicznym na wyłonienie podmiotu mającego za zadanie organizację i obsługę w dniu 5 listopada 2014 r. konferencji podsumowującej wdrożenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko – mazurskim w 2014 r. pn. „Człowiek podstawą rozwoju regionu”, przekazując do Władysława B. informację o kwocie jaka była przeznaczona na realizację opisanego na wstępie zamówienia – tj. 77.000 zł, czym działała na szkodę interesu publicznego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko– Mazurskiego w Olsztynie i Skarbu Państwa oraz prywatnego  uczestników opisanego postępowania ofertowego, to jest o przestępstwo z art. 231 § 1 kk.

Z kolei Joannie W.-Dz., Kierownikowi jednego z biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego zarzucono dokonanie przestępstwa z art. 231 § 2 kk to jest przekroczenia uprawnień w trakcie organizowania przez ten Urząd przetargu  nieograniczonego na przeprowadzenie kampanii medialno–wizualnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w wybranych miastach regionu w związku z realizacją imprez promujących żywność naturalną, tradycyjną, regionalną i lokalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 r. a nadto w związku z organizacją w dniach 6-7 września 2014 r. „Olsztyn Green Festiwal” i jego obsługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia transmisji audio-wideo na żywo.

Ewa D. , inspektor jednego z biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko– Mazurskiego została oskarżona o przekroczenie swoich uprawnień w związku z organizacją i obsługą medialną II Biegu Europejskiego, który odbył się w Olsztynie w dniu 5 października 2014 r. - tj. o przestępstwo z art. 231 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Innym oskarżonym w rzeczonej sprawie jest Mirosław G., inspektor ds. informatyzacji Urzędu Gminy w Dywitach, którego obwinia się o przestępstwo z art. 231 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, to jest o przekroczenie o uprawnień w związku postępowaniem przetargowym organizowanym przez wskazany urząd (opis powyżej) poprzez między innymi przekazywanie Władysławowi B. kwestii technicznych w zakresie miejsca, sposobu montażu, zasad eksploatacji ekranu itd.

Za przestępstwo z art.. 231 § 2 kk, grozi kara pozbawienia wolności do lat 10, z art. 228 § 1 kk, art. 230a § 1 kk oraz 229 § 1 kk – do lat 8,  z art. 231 § 1 kk - do lat 3 oraz art.  305 § 1 kk - do lat 3.

Oskarżeni w toku śledztwa zasadniczo nie przyznawali się do popełnienia zarzucanych przestępstw, składali wyjaśnienia, w których albo przeczyli ustalonym w sprawie okolicznościom albo w odmienny sposób interpretowali badane w sprawie zdarzenia.  

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

Zbigniew Czerwiński


WSTECZ

Ogłoszenia

20-05-2020

PO Olsztyn - PO IV WOS 1504.1.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza, że 12.06.2020 jest dniem wolnym od pracy dla pracowników prokuratur okręgu olsztyńskiego

PO IV WOS 1504.1.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza, że 12.06.2020 jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Olsztynie i podległych Prokuratur Rejonowych

18-05-2020

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.3.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie

PO IV WOS 1111.3.2020 - dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie