Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Prokuratura Okręgowa: ul. Erwina Kruka 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności

PO Olsztyn - Zatrzymania osób podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia podatku VAT o wielkiej wartości

21.10.2016

PO III A 060.62.2016

 

Komunikat

 

   W dniu 19.10.2016 r., organy ścigania i prokuratury z Austrii, Belgii, Niemczech, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, przy wsparciu Eurojustu i Europolu, przeprowadziły skoordynowane działania skierowane przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym odpowiedzialnym za wyłudzenie ponad 320 milionów EURO tytułem zwrotu nienależnego podatku VAT, wykorzystując przy tym mechanizmy „karuzeli podatkowej” i „znikającego podatnika” przy obrocie sprzętem elektronicznym tj. telefony, czy tablety.

   Te skoordynowane czynności zostały zainicjowane przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Olsztynie ,Urząd Prokuratorski w Augsburgu i Bawarską Policję Kryminalną z Niemiec oraz Urząd Prokuratora ds. Poważnych Oszustw i Przestępstw Przeciwko Środowisku w Zwolle i Informacyjno-Śledczą Służbę Podatkową w Almello z Holandii. Śledztwo wspomagają eksperci z Europolu i Eurojust. W ramach przedmiotowej realizacji procesowej przeprowadzono łącznie 18 zatrzymań osób i 38 przeszukań. Przesłuchano także szereg świadków i podejrzanych.

   Intensywna współpraca, podjęta już na wczesnym etapie śledztw, jak również efekt poprzednich działań, szereg dwustronnych i wielostronnych spotkań koordynacyjnych organizowanych w siedzibie Eurojust, pozwoliła wspólnemu międzynarodowemu zespołowi dochodzeniowo - śledczemu, w którego skład wchodzą państwa tj. Polska, Niemcy, Czechy i Holandia, na zidentyfikowanie głównych organizatorów rozpoznawanego procederu oraz na przeprowadzenie działań w które zaangażowano ponad 200 funkcjonariuszy europejskich organów ścigania.

   Aktualnym efektem czynności przeprowadzonych w Polsce przez Delegatury ABW w Olsztynie, Rzeszowie, Radomiu, Łodzi, Wrocławiu, Opolu oraz Departament Postępowań Karnych ABW w Warszawie, oprócz szeregu przeszukań, to cztery osoby zatrzymane, którym w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia podatku VAT w wielkich rozmiarach – ponad 3 miliony złotych, to jest o przestępstwa z art. 258§1kk i art. 286§1kk w zw. z art. 294§1kk..

   Wobec jednego podejrzanego, Sąd Rejonowy w Olsztynie na wniosek Prokuratora Okręgowego w Olsztynie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania do dnia 31.12.2016r, zaś w stosunku do pozostałych trzech podejrzanych, prokurator zadecydował o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

   Przestępstwa, zarzucane podejrzanym, z uwagi na ich działalność w zorganizowanej grupie przestępczej,  zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 15.

 

p.o. Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

Krzysztof Stodolny


WSTECZ

Ogłoszenia

09-04-2018

PO Olsztyn - PO IV WOS 1111.11.2018 - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko informatyka

PO IV WOS 1111.11.2018 dot. konkursu na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

czytaj więcej

03-04-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1110.5.2018 Konkurs na stanowisko asesorskie w Prokuraturze Rejonowej w Szczytnie

PO IV WOS 1110.5.2018 konkurs na stanowisko asesorskie w Prokuraturze Rejonowej w Szczytnie

czytaj więcej

20-03-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.10.2018 - konkurs na stanowisko w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

PO IV WOS 1111.10.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie.

czytaj więcej