Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Prokuratura Okręgowa: ul. Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności

PO Olsztyn - Akt oskarżenia dotyczący zanieczyszczenia środowiska w Korszach

29.12.2016

Olsztyn, 29 grudnia  2016 roku

PO III A 060.85.2016

 

Komunikat

 

   Prokuratura Okręgowa w Olsztynie kieruje dziś do Sądu Rejonowego w Kętrzynie akt oskarżenia przeciwko byłemu Dyrektorowi ds. recyklingu ZAP Sznajder Batterien S.A., któremu zarzucono, że w okresie od dnia 1 lipca 2012r. do dnia 10 grudnia 2015r. w Korszach, jako dyrektor ds. recyklingu ZAP Sznajder Batterien SA z siedzibą w Piastowie, będąc odpowiedzialnym za bieżące funkcjonowanie Oddziału Produkcyjnego w Korszach, zajmującego się recyklingiem akumulatorów i produkcją czystego ołowiu, zanieczyszczał powietrze, powierzchnię ziemi i wodę w rejonie zakładu, w strefie co najmniej 200 metrów od miejsca jego lokalizacji, substancjami emitowanymi przez zakład, w szczególności ołowiem w takiej ilości i postaci, że mogło to zagrozić zdrowiu osób zamieszkujących na tym terenie, a ponadto zanieczyszczał środowisko wód związane z rowem melioracyjnym ołowiem w takiej ilości i postaci, że mogło to spowodować zniszczenie w świecie zwierzęcym w znacznych rozmiarach,

tj. o przestępstwo z art. 182 §1 kk  

   Materiał dowodowy zebrany w toku postępowania, a w szczególności uzyskana opinia Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie wskazuje, że Oddział Produkcyjny w Korszach spowodował wyraźne zanieczyszczenie głównych elementów środowiska w jego sąsiedztwie. Stwierdzono, że oprócz gleb zanieczyszczeniu uległy również wody, powietrze atmosferyczne i rośliny. Ponadto podczas śledztwa uzyskano także opioltierzęiv class="box">

Aktualności

Pra z w zttp:możliot-d> wę ąpurze/a jak <ąbrowszczakówg" alt="" title="Powięk ef="http://szkoleniOozmisdiv crzeni class="news">98/"da-otietpracy<-poe="Wwos-111185en 7czenge/s-nastanowiskao-we

7h98/"da-otietpracy<-poe="Wwos-111185en 7czenge/s-nastanowiskao-we97/"da-otietpracy<-poe="Wwos-111184en 7czenge/s-nastanowiskao-we

 • 4p> 7h 4p> 7hw Kętrzynie akt oskarżenia przecrozma&oaiskp;&i II etapu/zenge/suiąztanowiskao u182 dr />e col" class=e i ds. rejdenia pr lsztyn-pohttp://oldąWojż rbsp;.prokurator-ra-okregorcjalr"ia-srodowiska-w-korszac6h">97/"da-otietpracy<-poe="Wwos-111184en 7czenge/s-nastanowiskao-we
 • 96/"da-otietypracy<-poe="Wwos-111184en 7czenge/s-nastanowiskao-tandę y-we
 • 4p> 7h96/"da-otietypracy<-poe="Wwos-111184en 7czenge/s-nastanowiskao-tandę y-we
 • 95/"da-otietpracy<-poe="Wwos-111170en 7czenge/s-nastanowiskao-we
 • 70p> 7h95/"da-otietpracy<-poe="Wwos-111170en 7czenge/s-nastanowiskao-we94/"da-otietpracy<-poe="Wwos-111170en 7czenge/s-nastanowiskao-we70p> 7h94/"da-otietpracy<-poe="Wwos-111170en 7czenge/s-nastanowiskao-we93/poe="Wwos-111185en 7coglisdiv v-/-wo zymstanowiskau-ulse, />ymswe

  7hOozmisdiv ecr wo zymztanowiskau u182 dr />sect;l" class=e i ds. rejdzia oustyle="te uratoromunikaV WOS 1111>

  7hOozmisdiv ecr wo zymztanowiskau u182 dr />sect;l" class=e i ds. rejdzia oustokurator-ra-okregorcjalr"ia-srodowiska-w-korszac6h">93/poe="Wwos-111185en 7coglisdiv v-/-wo zymstanowiskau-ulse, />ymswe89/"da-otietpracy<-poe="Wwos-111170en 7czenge/s-nastanowiskao-we70p> 7h89/"da-otietpracy<-poe="Wwos-111170en 7czenge/s-nastanowiskao-weLibrowszczfootlogo" id="gootr MarekStrona główna

 • Aktualnośc tano|kręg clastria- clłówn"http://olsz clnosci" ov.pl/page/3/rzecznik-pras tano|kręg clastria- clłównasowy">Rzecznik prasowy
 • Rzecznik prasowy/a>
 • Copy85.20 ©gn="c7ąWsdilkiepl" /> zaskżele=". |ol" jeok iisk://e i : ek Zawodowy Prokuratartneoników Prokuratury RP"> ci">Aykadry"n
 • edenia preniowa"/> Artneonikóowników Proartneoni> rejonowe biuroniopowodo@Rzecznik prasowy<.pl/prokuratoenter class="news"> 54/dla-inPeresant cl/ hrKrośltofte;ujelnntotpe cl/ hr>

  15 458e cl/ hr608 295 865 cl/ hrek Zawodomailto:biuroniopowodo@Rzecznik prasowy<">biuroniopowodo@Rzecznik prasowy<.pl/prokuratoenter class="news">