Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Prokuratura Okręgowa: ul. Erwina Kruka 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności

PO Olsztyn - Akt oskarżenia przeciwko dwóm pracownikom naukowym UWM w Olsztynie

17.01.2017

Olsztyn, 17 stycznia 2017 roku

 

PO III A 0610.8.2017

 

 

Komunikat

akt oskarżenia przeciwko dwóm pracownikom naukowym UWM

w Olsztynie

 

 

            Prokuratura Okręgowa w Olsztynie kieruje dziś do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko dwóm pracownikom naukowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jednym z oskarżonych jest profesor Wydziału Nauk o Środowisku. Prokuratura zarzuca mu popełnienie pięciu przestępstw, w tym działanie na szkodę Uniwersytetu w okresie od 7 lutego 2011r do 14 maja 2013r przy realizacji projektu „ Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozwoju ryb” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rybackiego, gdzie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nie dopełnił swoich obowiązków jako kierownik projektu, nie zapewniając m.in. udokumentowania wykonania etapu I projektu, przez co UWM utracił refundację kosztów w wysokości 2.509.568,97 zł, tj. o przestępstwo z art. 296§ 1, 2 i 3 kk. Ponadto wymienionemu zarzucono dokonanie wspólnie z drugim oskarżonym oszustwa na szkodę UWM w Olsztynie na kwotę 20.200zł w związku z realizacją przedmiotowego projektu, przedstawianie poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci protokołów odbioru dzieła z tytułu zawartych umów o dzieło, nakłanianie drugiego współoskarżonego do złożenia fałszywych zeznań w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie oraz wprowadzenie w błąd co do autorstwa 14 prac naukowych ( magisterskich, doktorskich, inżynieryjnych ) przedłożonych jako dokumentacja powstała w ramach realizacji przedmiotowego projektu, to jest o przestępstwa z art. 286§1kk, art. 297§1kk, art. 18§2 i 3 kk w z. z art. 233§1kk i art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Oskarżony nie przyznał się do dokonania zarzucanych mu przestępstw i odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności

Drugim z oskarżonych jest doktor Wydziału Nauk o Środowisku, któremu zarzucono dokonanie wspólnie z pierwszym oskarżonym oszustwa w okresie od 2 lipca 2011r do 31 sierpnia 2011r na szkodę UWM na kwotę 20.200zł poprzez wprowadzenie w błąd pracowników UWM, iż wykonał dwie umowy o dzieło w postaci opracowań autorskich, pomimo tego, że ich nie wykonał, pobierając za to nieprzysługujące mu wynagrodzenie, to jest przestępstwo z art. 286§1kk oraz złożenia fałszywych zeznań w dniu 12 sierpnia 2013r w toku prowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie postępowania. Należy nadmienić, iż oskarżony złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i orzeczenie wobec niego świadczenia pieniężnego na cel społeczny w łącznej kwocie 500zł, gdyż dobrowolnie naprawił wyrządzoną szkodę, ujawnił istotne okoliczności czynu oraz sprostował fałszywe zeznania.

 

p.o. Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

Krzysztof Stodolny


WSTECZ

Ogłoszenia

07-06-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1112.12.2018 Nabór na wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy

PO IV WOS 1112.12.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza nabór na jedno wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy

czytaj więcej

30-05-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.14.2018 - konkurs na stanowisko w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku

PO IV WOS 1111.14.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku.

czytaj więcej

22-05-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.11.2018 - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki III etapu konkursu na stanowisko informatyka

PO IV WOS 1111.11.2018 - dot. konkursu na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

czytaj więcej

21-05-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.13.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie

PO IV WOS 1111.13.2018 dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie

czytaj więcej

14-05-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.11.2018 - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki II etapu konkursu na stanowisko informatyka

PO IV WOS 1111.11.2018 - dot. konkursu na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

czytaj więcej