Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Prokuratura Okręgowa: ul. Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności

PO Olsztyn - akt oskarżenia w sprawie tzw. „Skarbu Jaćwingów”

28.06.2017

KOMUNIKAT

akt oskarżenia w sprawie tzw. „Skarbu Jaćwingów”

Dzisiaj Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skieruje do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko 49-letniemu Markowi K. i 44-letniemu Robertowi K. których oskarża się o dokonanie w okresie od stycznia do kwietnia 2015r , w wyniku prowadzonych bez zezwolenia poszukiwań, zniszczenia unikalnego stanowiska archeologicznego kultury jaćwieskiej z początków średniowiecza, stanowiącego dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz kradzież około 1000 przedmiotów, takich jak bransolety, zapinki, naszyjniki z brązu, żelazne groty włóczni, fragmenty miecza i inne, to jest o przestępstwo z art. 278 § 1 kk, art. 288 § 1 kk, art.  108 ust 1 Ustawy o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003 r. w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art.  294 § 2 kk i w zw. z art.  12 kk.

Ponadto Marka K. oskarżono o posiadanie granatu typu F1 zawierającego trotyl, tj. o przestępstwo z art. 171§1kk, zaś Roberta K. o posiadanie karabinka marki Mauser, kilkunastu sztuk amunicji i prochu strzelniczego, usiłowanie nabycia pistoletu marki Mauser oraz sprzedaż rewolweru i karabinka innej osobie, tj. o przestępstwa z art. 263§1 i 2 kk.

Oskarżonym za zarzucane im przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura oskarżyła również 58-letniego Marka K. o nabycie od wyżej wymienionych mężczyzn, od marca do sierpnia 2015r, części nielegalnie wydobytych zabytkowych przedmiotów o szczególnym znaczeniu dla kultury, tj. o przestępstwo z art. 291§1kk w zw. z art. 294§2kk w zw. z art. 12kk, a także o posiadanie rewolweru, usiłowanie sprzedaży pistoletu Mauser i sprzedaż rewolweru, tj. o przestępstwa z art. 263§1 i 2 kk.

Kolejnym oskarżonym, jest 42-letni Marek T. któremu zarzucono posiadanie 150 przedmiotów w postaci różnego rodzaju broni palnej ( karabinków, pistoletów, lotniczych wielkokalibrowych karabinów maszynowych ), istotnych części składowych do broni palnej oraz różnego rodzaju amunicji, tj. przestępstwo z art. 263§2kk.

W sprawie tej oskarżono również 38-letniego Piotra K., któremu zarzucono posiadanie jednego rewolweru i kilku łusek zawierających spłonki oraz 35-letniego Edwarda I., któremu zarzucono posiadanie karabinka Mauser, tj. o przestępstwa z art. 263§1kk. Czyny z tego przepisu zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Na szczególne podkreślenie, zasługuje wkład w przedmiotowe postępowanie pracowników naukowych z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, którzy dokonali oględzin zabezpieczonych w toku śledztwa zabytkowych przedmiotów i wydali w tym zakresie opinię. Wynika z niej m.in., że przedmioty te są zabytkami archeologicznymi związanymi z jaćwieskim rytuałem pogrzebowym z okresu wczesnego średniowiecza. Pochodzą one z terenu Polski północno – wschodniej w granicach dawnych jaćwieskich terenów plemiennych. Ich charakter, stan zachowania i struktura zbioru wskazują jednoznacznie, że pochodzą one z rozgrabionego cmentarzyska tej ludności z okresu wczesnego średniowiecza. Odpowiadają też dokładnie pod względem jakościowym znanym z dotychczasowych badań inwentarzom grobowym Jaćwingów. Przy pozyskiwaniu tych przedmiotów zostało bezpowrotnie zniszczone co najmniej jedno stanowisko archeologiczne. należące do unikalnych na skalę południowo – wschodniej strefy nadbałtyckiej i będące jednym z czterech zaledwie tego typu obiektów  odkrytych po wojnie na terenie Polski. Biegli wskazali na bezprecedensową skalę zniszczeń dokonanych w obrębie unikalnej zabytkowej struktury tego stanowiska przy użyciu wykrywaczy metali, zaś ilość pozyskanych nielegalnie zabytków nie ma znanego odpowiednika na terenie północno – wschodniej Polski w czasach współczesnych.

Rzecznik Prasowy

Krzysztof Stodolny


WSTECZ

Ogłoszenia

22-11-2017

PO Olsztyn - PO IV WOS 1504.3.2017 informacja dotycząca ustalenia dnia 08.01.2018r wolnym od pracy dla prokuratur okręgu olsztyńskiego

PO IV WOS 1504.3.2017 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż dzień 08.01.2018r jest dniem wolnym od pracy dla pracowników prokuratur okręgu olsztyńskiego, w zamian za przypadające w sobotę 06.01.2018 roku Święto Trzech Króli

czytaj więcej

14-12-2017

Zamówienia publiczne - Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania przetargowego na "Świadczenie usług w zakresie sprzątania we wszystkich Prokuraturach okręgu olsztyńskiego".

czytaj więcej

05-12-2017

Zamówienia publiczne - Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz posesji części Prokuratur Okręgu Olsztyńskiego

Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz posesji części Prokuratur Okręgu Olsztyńskiego

czytaj więcej

01-12-2017

Oferty pracy - dot. Ofert pracy PO IV WOS 1111.85.2017 - konkurs na stanowisko w Prokuraturze Rejonowe w Piszu

PO IV WOS 1111.85.2017 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Piszu.

czytaj więcej

14-11-2017

Oferty pracy - dot. Ofert pracy PO IV WOS 1111.85.2017 - konkurs na stanowisko w Prokuraturze Rejonowe w Piszu

PO IV WOS 1111.85.2017 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki I etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Piszu.

czytaj więcej