Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Prokuratura Okręgowa: ul. Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności

PO Olsztyn - akt oskarżenia przeciwko Wójtowi Gminy Kozłowo

30.06.2017

KOMUNIKAT

akt oskarżenia przeciwko Wójtowi Gminy Kozłowo

Dzisiaj Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skieruje do Sądu Rejonowego w Nidzicy akt oskarżenia przeciwko Wójtowi Gminy Kozłowo Jackowi J., który oskarżony jest o wręczenie w okresie od grudnia 2014r do listopada 2016r osobie pełniącej funkcję publiczną - Radnego Gminy Kozłowo - Rafałowi Ś., korzyści majątkowej w łącznej kwocie 1900zł, w zamian za złożenie wniosku o podwyższenie wynagrodzenia Wójta o 500zł,  oraz głosowania w Radzie Gminy zgodnie z przekazanymi wskazówkami, to jest o przestępstwo z art. 229§1kk w zw. z art. 12kk.

Ponadto wymienionego oskarżono o uzależnienie wykonania obniżonej wyceny nieruchomości należącej do Urzędu Gminy od otrzymania, od osoby chcącej nabyć nieruchomość, korzyści majątkowej w kwocie 1500zł, oraz uzależnienie sprzedaży nieruchomości należących do Urzędu Gminy od otrzymania korzyści majątkowej, tj. o przestępstwa z art. 228§4kk. Do przedmiotowych zdarzeń miało dojść w okresie od 2007 do 2011r.

Przestępstwa te są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10.

W sprawie tej oskarżono również Rafała Ś. – Radnego Gminy Kozłowo, o przyjęcie wspomnianej powyżej korzyści majątkowej w związku z pełnioną funkcją, tj. o przestępstwo z art. 228§1kk. Czyn ten zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

  Rzecznik Prasowy

  Krzysztof Stodolny


WSTECZ

Ogłoszenia

22-11-2017

PO Olsztyn - PO IV WOS 1504.3.2017 informacja dotycząca ustalenia dnia 08.01.2018r wolnym od pracy dla prokuratur okręgu olsztyńskiego

PO IV WOS 1504.3.2017 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż dzień 08.01.2018r jest dniem wolnym od pracy dla pracowników prokuratur okręgu olsztyńskiego, w zamian za przypadające w sobotę 06.01.2018 roku Święto Trzech Króli

czytaj więcej

14-12-2017

Zamówienia publiczne - Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania przetargowego na "Świadczenie usług w zakresie sprzątania we wszystkich Prokuraturach okręgu olsztyńskiego".

czytaj więcej

05-12-2017

Zamówienia publiczne - Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz posesji części Prokuratur Okręgu Olsztyńskiego

Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz posesji części Prokuratur Okręgu Olsztyńskiego

czytaj więcej

01-12-2017

Oferty pracy - dot. Ofert pracy PO IV WOS 1111.85.2017 - konkurs na stanowisko w Prokuraturze Rejonowe w Piszu

PO IV WOS 1111.85.2017 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Piszu.

czytaj więcej

14-11-2017

Oferty pracy - dot. Ofert pracy PO IV WOS 1111.85.2017 - konkurs na stanowisko w Prokuraturze Rejonowe w Piszu

PO IV WOS 1111.85.2017 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki I etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Piszu.

czytaj więcej