Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Prokuratura Okręgowa: ul. Erwina Kruka 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności

PO Olsztyn - akt oskarżenia przeciwko Wójtowi Gminy Kozłowo

30.06.2017

KOMUNIKAT

akt oskarżenia przeciwko Wójtowi Gminy Kozłowo

Dzisiaj Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skieruje do Sądu Rejonowego w Nidzicy akt oskarżenia przeciwko Wójtowi Gminy Kozłowo Jackowi J., który oskarżony jest o wręczenie w okresie od grudnia 2014r do listopada 2016r osobie pełniącej funkcję publiczną - Radnego Gminy Kozłowo - Rafałowi Ś., korzyści majątkowej w łącznej kwocie 1900zł, w zamian za złożenie wniosku o podwyższenie wynagrodzenia Wójta o 500zł,  oraz głosowania w Radzie Gminy zgodnie z przekazanymi wskazówkami, to jest o przestępstwo z art. 229§1kk w zw. z art. 12kk.

Ponadto wymienionego oskarżono o uzależnienie wykonania obniżonej wyceny nieruchomości należącej do Urzędu Gminy od otrzymania, od osoby chcącej nabyć nieruchomość, korzyści majątkowej w kwocie 1500zł, oraz uzależnienie sprzedaży nieruchomości należących do Urzędu Gminy od otrzymania korzyści majątkowej, tj. o przestępstwa z art. 228§4kk. Do przedmiotowych zdarzeń miało dojść w okresie od 2007 do 2011r.

Przestępstwa te są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10.

W sprawie tej oskarżono również Rafała Ś. – Radnego Gminy Kozłowo, o przyjęcie wspomnianej powyżej korzyści majątkowej w związku z pełnioną funkcją, tj. o przestępstwo z art. 228§1kk. Czyn ten zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

  Rzecznik Prasowy

  Krzysztof Stodolny


WSTECZ

Ogłoszenia

16-07-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111. 14.2018 Informacja o wynikach konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku

Informacja o wynikach konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku

czytaj więcej

10-07-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1112.12.2018 Nabór na wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy

PO IV WOS 1112.12.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki naboru na wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy

czytaj więcej