Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Prokuratura Okręgowa: ul. Erwina Kruka 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności

PO Olsztyn - Zatrzymanie w sprawie wyłudzenia podatku VAT

12.07.2017

Olsztyn, 2017.07.12

 

PO IV WOS 0610.81.2017

 

 

Komunikat prasowy

 

          Prokuratura Okręgowa w Olsztynie nadzoruje śledztwo, prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Olsztynie, o sygn. akt V Ds. 64/14, w sprawie  zaistniałego, w okresie od 01 kwietnia 2013 r. do 20 października 2014 r. w Olsztynie i w Warszawie oraz innych miejscach, funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oraz przestępstw skarbowych związanych z wyłudzaniem podatku od towarów i usług na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przy wykorzystaniu mechanizmu tzw. „karuzeli VAT-owskiej” i „znikającego handlowca” w obrocie paliwami, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. i inne.

          W ramach tego postępowania, na polecenie prokuratora, w dniu 11 lipca 2017 r. funkcjonariusze olsztyńskiej Delegatury ABW zatrzymali jedną osobę tj. Jarosława K., któremu przedstawiono zarzuty popełnienia trzech przestępstw : z art. 258 § 1 k.k. ; z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i w zw. z art. 12 k.k.;  z art. 76 § 1 kks i art. 56 § 1 k.k.s.  zw. z art. 37 § 1 pkt. 1, 2, i 5 kks i w zb. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s.

          Zarzuty obejmują działalność przestępczą Jarosława K., który dokonywał zakupów paliwa w jednej ze spółek uczestniczącej w „wyłudzaniu podatku VAT” w ramach wspomnianego wyżej mechanizmu. Z ustaleń śledztwa wynika, iż grupa przestępcza wyłudziła ten podatek w łącznej kwocie przekraczającej 23 miliony złotych. Jarosławowi K. zarzucono udział w wyłudzeniu podatku VAT w kwocie przekraczającej 9 milionów złotych.

          Nadmienić należy, iż w trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez podejrzanego zabezpieczono środki majątkowe w kwocie 13 milionów złotych w gotówce oraz dwa pojazdy o wartości około 1 miliona złotych.

          Wobec tej osoby, w dniu 12 lipca 2017r. zostanie skierowany do Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

          Z uwagi na uzyskany materiał dowodowy, w sprawie przewidywane są kolejne zatrzymania.

 

p.o. Prokuratora Okręgowego

Cezary Fiertek

 


WSTECZ

Ogłoszenia

16-07-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111. 14.2018 Informacja o wynikach konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku

Informacja o wynikach konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku

czytaj więcej

10-07-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1112.12.2018 Nabór na wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy

PO IV WOS 1112.12.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki naboru na wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy

czytaj więcej