Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Prokuratura Okręgowa: ul. Erwina Kruka 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności

PO Olsztyn - Akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi S. oskarżonemu o wyłudzenie ponad 60 mln zł na szkodę ponad 800 osób

17.10.2017

Olsztyn, dnia 17 października2017r

PO IV WOS 0610. 116.2017

 

 

KOMUNIKAT

Akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi S. oskarżonemu o wyłudzenie ponad 60 mln zł na szkodę ponad 800 osób

 

Dzisiaj Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skieruje do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Sylwestra S., któremu zarzuca się dokonanie dziesięciu przestępstw.

Główny zarzut dotyczy doprowadzenia w okresie od maja 2005r do lutego 2013r. 801 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 60 mln. zł, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do charakteru lokat pieniężnych, w związku z prowadzoną przez oskarżonego działalnością w spółce Remedium – Doradcy Finansowi sp. z o.o.

Pozostałe zarzuty dotyczą jeszcze dwóch oszust tj. dokonanego na szkodę jednego z inwestorów  na kwotę ok 4mln. zł oraz dostawcy usług reklamowych w na kwotę ponad 50 tys. zł., ponadto działania oskarżonego na szkodę spółki Remedium i spółek celowych i wyrządzenia szkody na rzecz spółki Remedium w kwocie ponad 26 mln. zł i ok. 7 mln na szkodę pozostałych spółek, prowadzenia działalności bankowej bez zezwolenia, nieskładania wniosków o upadłość w odpowiednim terminie spółki Remedium i spółek celowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki Remedium wbrew przepisom ustawy o rachunkowości i podawanie w nich nierzetelnych danych, podawania nierzetelnych danych w sprawozdaniach finansowych spółki oraz niesporządzenia i niezłożenia we właściwym rejestrze sądowym sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za 2011r, udaremnienie zaspokojenia wierzyciela spółki Remedium poprzez usuwanie składników majątku – dwóch nieruchomości i pieniędzy.

W toku śledztwa prowadzonego od sierpnia 2021r  przesłuchano ponad 1000 świadków, z czego ponad 800 osób, prokurator zawnioskował do przesłuchania podczas rozpraw w Sądzie.

Za zarzucane przestępstwa, biorąc pod uwagę wartość wyłudzonego mienia i uczynienia z przestępstwa stałego źródła dochodu,  oskarżonemu grozi ma kara do 15 lat pozbawienia wolności.

 

Rzecznik Prasowy

Krzysztof Stodolny


WSTECZ

Ogłoszenia

19-07-2018

PO Olsztyn - Bazy teleadresowe dot. przemocy w rodzinie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie przesyła informacje o aktualnych bazach teleadresowych dotyczących przemocy w rodzinie: 

czytaj więcej

16-07-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111. 14.2018 Informacja o wynikach konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku

Informacja o wynikach konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Giżycku

czytaj więcej

10-07-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1112.12.2018 Nabór na wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy

PO IV WOS 1112.12.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki naboru na wolne stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy

czytaj więcej