Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Prokuratura Okręgowa: ul. Erwina Kruka 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności

PO Olsztyn - Akt oskarżenia przeciwko Barbarze Z. byłej Warmińsko-Mazurskiej Konserwator Zabytków oskarżonej o przestępstwa korupcyjne i przekroczenie uprawnień

30.11.2017

Olsztyn, dnia 30 listopada 2017r.

 

PO IV WOS 0610.123.2017

 

KOMUNIKAT

Akt oskarżenia przeciwko Barbarze Z. byłej Warmińsko-Mazurskiej Konserwator Zabytków oskarżonej o przestępstwa korupcyjne i przekroczenie uprawnień

 

Dzisiaj Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skieruje do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Barbarze Z. byłej Warmińsko-Mazurskiej Konserwator Zabytków, której zarzuca się dokonanie łącznie 6 przestępstw, w tym trzech o charakterze korupcyjnym. Oprócz wymienionej w aktem oskarżenia objęto jeszcze 5 osób, w tym Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.

Barbarze Z. zarzucono przyjęcie w latach 2008, 2010 i 2011r korzyści majątkowych w postaci uiszczenia opłaty za pobyt w SPA na terenie Polski oraz pobytu w Egipcie i Turcji w łącznej kwocie ponad 12.000 złotych. Dwa kolejne zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę, przy czym pierwszy z nich związany jest z poinformowaniem w 2015r jednego z oferentów, iż złożona oferta pomimo, że najkorzystniejsza wpłynęła po terminie i zachodzi konieczność zamiany złożonych dokumentów by umożliwić jej wybór, zaś drugi dotyczy podwyższenia również w 2015r o 3000zł kwoty ostatecznej oferty, pomimo, iż pierwotnie złożona oferta była niższa. Kolejny zarzut związany jest z zaniechaniem wstrzymania wypłaty II transzy dotacji w kwocie 20.000zł w związku z realizacją umowy na roboty budowlane – reliktów muru obronnego w Nowym Mieście Lubawskim, pomimo tego, iż wiedziała, że prace te nie zostały wykonane w uzgodnionym terminie. Barbara Z. nie przyznała się do dokonania zarzucanych jej czynów i odmówiła złożenia wyjaśnień. W/w grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Józefowi B. Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego zarzucono przedłożenie w październiku 2015r Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Olsztynie, nierzetelnych i stwierdzających nieprawdę dokumentów związanych z rzekomo zakończonymi robotami przy pracach konserwatorskich reliktów murów obronnych, w celu uzyskania drugiej transzy dotacji celowej w kwocie 20.000zł. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Ponadto oskarżono również Kierownika Referatu Inwestycji Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie i byłego Zastępcę Kierownika tego Referatu o poświadczenie w październiku 2015r nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Gminę tj. uzyskania wypłaty wskazanej powyżej II transzy dotacji celowej, w protokole odbioru robót budowlanych, pomimo tego, że roboty te nie zostały rzeczywiście wykonane ( czyny zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności ).

Aktem oskarżenia objęto również Wiesławę Ch., która złożyła ofertę na wykonanie kart ewidencji zabytków nieruchomych po terminie i na polecenie Barbary Z., wiedząc, iż ta przekracza swoje uprawnienia, wymieniła przedłożone uprzednio dokumenty ofertowe (czyn ten zagrożony jest karą do 10 lat pozbawiani wolności) oraz Annę L., której zarzucono wyłudzenie kwoty 3000zł w związku ze zmianą pierwotnie złożonej oferty (czyn zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności).

                        Rzecznik Prasowy

                                                                                               Krzysztof Stodolny


WSTECZ

Ogłoszenia

04-01-2019

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.1.2019 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Dziale do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn Południe w Olsztynie

PO IV WOS 1111.1.2019 - dot. konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Dziale do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn Południe w Olsztynie

czytaj więcej

30-11-2018

PO Olsztyn - PO IV WOS 1111.20.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki II etapu konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn Południe w Olsztynie

PO IV WOS 1111.20.2018 - dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn Południe w Olsztynie

czytaj więcej

21-11-2018

PO Olsztyn - PO IV WOS 1504.1.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, że dzień 24.12.2018r jest dniem wolnym od pracy dla pracowników prokuratur okręgu olsztyńskiego

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, że dzień 24.12.2018r został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników prokuratur okręgu olsztyńskiego. W zamian za udzielony dzień wolny pracownicy swoje obowiązki wykonywać  będą w sobotę 29 grudnia 2018 roku.

czytaj więcej