Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Prokuratura Okręgowa: ul. Erwina Kruka 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności

PO Olsztyn - Akt oskarżenia przeciwko Janowi A. byłemu Burmistrzowi Miasta Pisz i dwóm innym byłym funkcjonariuszom Urzędu Miasta

29.12.2017

                                                                                       Olsztyn, dnia 29 grudnia 2017 r.

PO IV WOS 0610.139.2017

 

KOMUNIKAT

Akt oskarżenia przeciwko Janowi A. byłemu Burmistrzowi Miasta Pisz i dwóm innym byłym funkcjonariuszom Urzędu Miasta

 

Dzisiaj Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skieruje do Sądu Rejonowego w Piszu akt oskarżenia przeciwko Janowi A. byłemu Burmistrzowi Miasta Pisz, któremu zarzuca się dokonanie 2 przestępstw związanych ze sprawowaną funkcją. Oprócz wymienionego w aktem oskarżenia objęto byłego Naczelnika Wydziału Organizacyjnego UM Pisz Wiesława P. i byłego Komendanta Straży Miejskiej w Piszu Kazimierza P.

Janowi A. zarzucono przekroczenie w okresie od czerwca 2010r. do listopada 2014r.  uprawnień, poprzez zażądanie za pośrednictwem pozostałych współoskarżonych zwrotu części przyznanych 7 pracownikom nagród uznaniowych w łącznej kwocie ok 29.000zł, oraz działanie na szkodę Urzędu Miasta podczas zawierania w styczniu i lutym 2011r. umów z podmiotami realizującymi przedsięwzięcie „ Mazurski Festiwal Grzańca 2011”, w wyniku czego zapłacona została kwota wyższa o 82.000zł, niż przy prawidłowej realizacji zadania, a nadto Urząd Miasta zobowiązany został do zwrotu kwoty 213.000zł dofinansowania z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur.

Wymieniony nie przyznał się do dokonania zarzucanych mu przestępstw i odmówił złożenia wyjaśnień. Przestępstwa z art. 231§2kk zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Wiesław P. i Kazimierz P. zostali oskarżeni o przekroczenie uprawnień z zakresie w jakim pośredniczyli w przekazywaniu odbieranych pracownikom nagród, które następnie przekazywali Janowi A.

Ponadto Kazimierzowi P. zarzucono nadto używanie groźby bezprawnej w stosunku do świadka – jednej z pracownic, w celu wywarcia na nią wpływu odnośnie zmiany zeznań, a nadto przekroczenie uprawnień, poświadczenie nieprawdy w dokumentach i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Urzędu Miasta i Urzędu Pracy w Piszu w łącznej wysokości 9000zł, przy fikcyjnym zatrudnieniu pracownika. Wymienionemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Należy wskazać, iż Wiesław P. złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i skazanie go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 3, wymierzenie grzywny w kwocie 5000zł i orzeczenie zakazu zajmowania stanowisk w administracji samorządowej i rządowej na okres lat 3.

 

Rzecznik Prasowy

Krzysztof Stodolny

 

 

 

 


WSTECZ

Ogłoszenia

04-01-2019

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.1.2019 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Dziale do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn Południe w Olsztynie

PO IV WOS 1111.1.2019 - dot. konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Dziale do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn Południe w Olsztynie

czytaj więcej

30-11-2018

PO Olsztyn - PO IV WOS 1111.20.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki II etapu konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn Południe w Olsztynie

PO IV WOS 1111.20.2018 - dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn Południe w Olsztynie

czytaj więcej

21-11-2018

PO Olsztyn - PO IV WOS 1504.1.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, że dzień 24.12.2018r jest dniem wolnym od pracy dla pracowników prokuratur okręgu olsztyńskiego

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, że dzień 24.12.2018r został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników prokuratur okręgu olsztyńskiego. W zamian za udzielony dzień wolny pracownicy swoje obowiązki wykonywać  będą w sobotę 29 grudnia 2018 roku.

czytaj więcej