Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Prokuratura Okręgowa: ul. Erwina Kruka 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności

PO Olsztyn - 10 lat pozbawienia wolności za wyłudzenia podatku VAT

21.02.2018

Olsztyn, dnia 21 lutego 2018r.

Sygn. akt PO IV WOS 0610. 13 .2018

KOMUNIKAT

10 lat pozbawienia wolności za wyłudzenia podatku VAT

 

W dniu 19 lutego 2018r Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie skazującego Grzegorza M. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wyłudzenia w okresie od stycznia 2013r do kwietnia 2014r nienależnego podatku VAT w kwocie 39 min. zł. Sąd orzekł również wobec oskarżonego 300.000zł grzywny i przepadek osiągniętej korzyści w wysokości 325.000zł oraz obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody.

W przedmiotowej sprawie zostało jeszcze skazanych 12 osób na kary pozbawienia wolności w wymiarze od 4 lat i 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności, przy czym Sąd orzekł również i w tych przypadkach kary grzywny, przepadku osiągniętej korzyści i obowiązek naprawienia szkody.

Po półtorarocznym śledztwie z zebranego przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie materiału dowodowego wynikało, iż w okresie od stycznia 2013r do kwietnia 2014r na terenie całego kraju działała zorganizowana grupa przestępcza kierowana początkowo przez Karola J., a następnie przez Grzegorza M., która założyła cztery fikcyjne spółki trudniące się rzekomo obrotem paliwem, w których wytwarzano nierzetelną dokumentację, a następnie składano w Urzędach Skarbowych deklaracje VAT, co doprowadziło do zwrotu nienależnego podatku w łącznej kwocie 39 min. zł.

Oskarżonym oprócz wyłudzeń należności publicznoskarbowych zarzucono też udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a dziewięciu z nim dodatkowo pranie brudnych pieniędzy. W toku śledztwa Prokuratura zabezpieczyła mienie należące do sprawców na kwotę 2 min zł.

Rzecznik Prasowy

Krzysztof Stodolny


WSTECZ

Ogłoszenia

30-11-2018

PO Olsztyn - PO IV WOS 1111.20.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki II etapu konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn Południe w Olsztynie

PO IV WOS 1111.20.2018 - dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn Południe w Olsztynie

czytaj więcej

21-11-2018

PO Olsztyn - PO IV WOS 1504.1.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, że dzień 24.12.2018r jest dniem wolnym od pracy dla pracowników prokuratur okręgu olsztyńskiego

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, że dzień 24.12.2018r został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników prokuratur okręgu olsztyńskiego. W zamian za udzielony dzień wolny pracownicy swoje obowiązki wykonywać  będą w sobotę 29 grudnia 2018 roku.

czytaj więcej