Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Przejdź do głównej treści strony Przejdź do zakładki ogłoszeń Przejdź do stopki strony
Baner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage PolskiBaner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage Polski

Prokuratura Okręgowa: ul. Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

PO Olsztyn - Zawiadomienie Prokuratora Okręgowego w Olsztynie o postanowieniu w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzeniu śledztwa

24.01.2020

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje pokrzywdzonych w sprawie o sygn. PO II Ds. 8.2018, że postanowieniem z dnia 22 stycznia 2020r. w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzeniu śledztwa postanowiono, iż dowody rzeczowe wskazane w postanowieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wydanym w dniu 8 grudnia 2014r. w postaci odzieży roboczej pracownika ZAP Sznajder Batterien SA z/s w Piastowie Zakład Przerobu Złomu Akumulatorowego i Produkcji Czystego Ołowiu w Korszach (rejestr „Drz” 2546/16) będą  przechowywane w magazynie depozytowym Prokuratury Okręgowej w Olsztynie  do czasu przedawnienia karalności czynu z pkt. 7 postanowienia z dnia 28 marca 2019r. o umorzeniu śledztwa w sprawie o sygn. PO II Ds. 8.2019 - tj. do dnia 31 grudnia 2030r.

                    Każdy pokrzywdzony może zwrócić się do tutejszej Prokuratury o doręczenie odpisu postanowienia w przedmiocie dowodów po umorzeniu śledztwa w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia (art. 131 §3 kpk).

          Na przedmiotowe postanowienie pokrzywdzonym służy zażalenie


WSTECZ

Ogłoszenia

21-04-2021

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.1.2021 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

PO IV WOS 1111.1.2021 - dot. konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

31-03-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 1 Ds. 124.2021

Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ w Olsztynie zawiadamia osoby pokrzywdzone w sprawie sygn. PR 1 Ds. 124.2021

18-03-2021

PO Olsztyn - PO IV WOS 1504.1.2021 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego

PO IV WOS 1504.1.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego

24-02-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 2 Ds. 63.2019

Zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia - informacja w trybie art. 131 § 2 k. p. k.