Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Przejdź do głównej treści strony Przejdź do zakładki ogłoszeń Przejdź do stopki strony
Baner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage PolskiBaner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage Polski

Prokuratura Okręgowa: ul. Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

PO Olsztyn - komunikat w sprawie VI Ds 5/15

22.05.2020

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje pokrzywdzonych w sprawie o sygn. VI Ds 5/15, że postanowieniem z dnia 15 marca 2016 r. umorzono wobec braku znamion czynu zabronionego ( art. 17 § 1 pkt 2 kpk ) śledztwo w sprawie podejrzenia nadużycia uprawnień w okresie od 16 listopada 2010 r. do 20 marca 2015 r. w Olsztynie przez syndyka masy upadłości przedsiębiorstwa Biuro Usług Turystycznych „POK – TOURIST”, będącego zobowiązanym na podstawie przepisu ustawy Prawo upadłościowe i postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 16 listopada 2010 r. / sygn. sprawy V GU 22/10 / do zajmowania się sprawami majątkowymi przedsiębiorstwa, polegającego na zleceniu wycen wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości położonej w Bęsi, gm. Kolno, powiat olsztyński, zabudowanej budynkami stanowiącymi kompleks ośrodka wypoczynkowego poniżej faktycznej wartości tej nieruchomości i zbyciu tejże nieruchomości za cenę 2.600.000 zł. zamiast  ceny co najmniej 7.400.000 zł. oraz zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości położonej w Olsztynie przy Pl. Józefa Bema 2 poniżej faktycznej wartości tej nieruchomości i zbyciu jej za cenę 2.361.600 zł., zamiast ceny co najmniej zł. 6.085.000 zł oraz wywierania wpływu na członków rady wierzycieli w celu wyrażenia zgody na zbycie przedmiotowych nieruchomości poniżej wartości wynikającej z operatów szacunkowych - czym miał wyrządzić wierzycielom przedsiębiorstwa Biura Usług Turystycznych „POK – TOURIST” szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w łącznej kwocie nie mniejszej niż 8.523.400 zł., tj. o przestępstwo określone w art. 296 § 1 i 3 kk..

              Każdy z pokrzywdzonych może zwrócić się do tutejszej Prokuratury
o doręczenie odpisu postanowienia o umorzeniu śledztwa w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia (art. 131 § 3 kpk). Na przedmiotowe postanowienie pokrzywdzonym służy zażalenie


WSTECZ

Ogłoszenia

20-05-2020

PO Olsztyn - PO IV WOS 1504.1.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza, że 12.06.2020 jest dniem wolnym od pracy dla pracowników prokuratur okręgu olsztyńskiego

PO IV WOS 1504.1.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza, że 12.06.2020 jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Olsztynie i podległych Prokuratur Rejonowych

18-05-2020

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.3.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie

PO IV WOS 1111.3.2020 - dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie