Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Przejdź do głównej treści strony Przejdź do zakładki ogłoszeń Przejdź do stopki strony
Baner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage PolskiBaner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage Polski

Prokuratura Okręgowa: ul. Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

PR Olsztyn-Północ - Sygn. PR 2 Ds. 63.2019

19.11.2020

Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ w Olsztynie prowadzi pod sygn. PR 2 Ds. 63.2019 śledztwo własne dot. zorganizowanej grupy przestępczej w ramach której dokonywano przestępstw związanych z nieuprawnionym pozyskiwaniem danych osobowych, pochodzących z baz danych administrowanych przez policję i służbę zdrowia.

            Przedmiotem postępowania jest działalność w bliżej nie ustalonym czasie w okresie co najmniej od marca 2012 r. do lutego 2019 r. w bliżej nie ustalonych miejscach na terenie Polski, w tym na terenie województw : warmińsko – mazurskiego,  zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, zorganizowanej grupy przestępczej, którą kierował Andrzej L., której celem było popełnianie przestępstw, polegających na uzyskiwaniu, od funkcjonariuszy Policji i pracowników cywilnych Policji, w zamian za korzyści majątkowe w postaci pieniędzy, informacji pochodzących z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) znajdujących się w osobnym zbiorze KSIP - Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji, oraz z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności/Centralnej Ewidencji Ludności, pozostających do wyłącznej dyspozycji funkcjonariuszy policji i innych uprawnionych organów państwowych, dotyczących wypadków drogowych, w tym danych personalnych i adresowych ich uczestników, a także informacji zawartych w systemach informatycznych placówek służby zdrowia, dot. danych personalnych i adresowych ofiar wypadków drogowych, w tym danych dotyczących stanu ich zdrowia, oraz danych personalnych i adresowych ich najbliższych, wykorzystywanych następnie do prowadzenia działalności gospodarczej przez „AKA Dochodzenie Odszkodowań” z/s w Szczecinie, oraz ”Kancelaria PIO Sp. z o. o.” z/s w Poznaniu, polegającej na świadczeniu w oparciu o pisemne umowy usług dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela, lub innego podmiotu odpowiedzialnego za naprawienie szkody, z osobami których dane uzyskano lub ich najbliższymi, w zamian za prowizje od uzyskanych w związku z tym świadczeń pieniężnych.

            Z osobami pokrzywdzonymi w niniejszej sprawie, to jest osobami pełnoletnimi poszkodowanymi w wypadku drogowym, w przypadku małoletnich z ich prawnymi opiekunami, zaś w przypadku osób zmarłych także ich najbliższymi, których dane zostały pozyskane w nielegalny sposób, kontaktowały się osobiście lub telefonicznie osoby przedstawiające się jako reprezentujące firmę „AKA Dochodzenie Odszkodowań” z/s w Szczecinie, lub ”Kancelaria PIO Sp. z o. o.” z/s w Poznaniu, przy czym w tym ostatnim wypadku były to osoby podejrzane w sprawie : Robert Sz., ewentualnie Honorata Sz.

Osoby te oferowały świadczenie w oparciu o pisemne umowy usług dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela, lub innego podmiotu odpowiedzialnego za naprawienie szkody, w zamian za prowizje od uzyskanych w związku z tym świadczeń pieniężnych.

            W toku postępowania nie ustalono, aby dane pokrzywdzonych był przetwarzane w innym celu niż wyżej opisany, w szczególności nie ustalono aby przy ich pomocy dochodziło do popełnienia innych przestępstw, lub były wykorzystywane do innych np.  komercyjnych  celów.

            Na obecnym etapie postępowania na podstawie art. 315a k.p.k., odstępuje się od przesłuchań pokrzywdzonych w charakterze świadków, albowiem czynność ta nie jest niezbędna do dokonania ustaleń faktycznych. Przesłuchanie takie może odbyć się w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez konkretnego pokrzywdzonego. Osobom pokrzywdzonym, nawet tym, które nie zostały przesłuchane, przysługują uprawnienia pokrzywdzonego określone w art. 300 par 2 k.p.k.

 Informacja w trybie art. 131 § 2 k. p. k.

 

Prokurator Rejonowy

Arkadiusz Szulc


WSTECZ

Ogłoszenia

21-04-2021

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.1.2021 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

PO IV WOS 1111.1.2021 - dot. konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

31-03-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 1 Ds. 124.2021

Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ w Olsztynie zawiadamia osoby pokrzywdzone w sprawie sygn. PR 1 Ds. 124.2021

18-03-2021

PO Olsztyn - PO IV WOS 1504.1.2021 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego

PO IV WOS 1504.1.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego

24-02-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 2 Ds. 63.2019

Zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia - informacja w trybie art. 131 § 2 k. p. k.