Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Przejdź do głównej treści strony Przejdź do zakładki ogłoszeń Przejdź do stopki strony
Baner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage PolskiBaner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage Polski

Prokuratura Okręgowa: ul. Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

PR Olsztyn-Północ - PR 2 Ds. 63.2019

15.02.2021

Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ w Olsztynie zawiadamia osoby pokrzywdzone w sprawie sygn. PR 2 Ds. 63.2019, prowadzonej p – ko Andrzejowi L. i innym, podejrzanemu o czyn z art. 258 par 1 kk i inne, dot. zorganizowanej grupy przestępczej w ramach której dokonywano przestępstw związanych z nieuprawnionym pozyskiwaniem danych osobowych, pochodzących z baz danych administrowanych przez policję i służbę zdrowia, tj. o czyn z art. 258 par 1 kk i inne, o wydaniu następujących decyzji procesowych :

- w dniu 19.11.2020 r. postanowienia o zastosowaniu wobec podejrzanej Honoraty Sz. postanowienia o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji, oraz nakazu powstrzymywania się od wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela, lub innego podmiotu odpowiedzialnego za naprawienie szkody,

- w dniu 20.11.2020 r. postanowienia o uchyleniu stosowanego wobec podejrzanego Sebastiana O. środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu i zakazem jego wydania, oraz zmianie częstotliwości stosowania dozoru policji do jednokrotnego w miesiącu,

- w dniu 25.11.2020 r. postanowienia o oddaniu podejrzanego Łukasza L. pod dozór policji poprzez zmianę częstotliwości stosowania dozoru policji do jednokrotnego w miesiącu,  

- w dniu 27.11.2020 r. postanowienia o uchyleniu stosowanego wobec podejrzanego Patryka L. środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji,

Ponadto zawiadamia się, że z akt sprawy sygn. PR 2 Ds. 63.2019 wyłączono materiały w niżej opisanym zakresie przedmiotowym i podmiotowym, oraz zarejestrowano jako odrębne sprawy  ( w nawiasach sygnatury jakie nadano po rejestracji ) :

( pod sygn. PR 2 Ds. 4.2021 )  

  1. w zakresie stawianego Przemysławowi K, zarzutu kwalifikowanego z art. 258 § 1 k.k., oraz zarzutu kwalifikowanego z art. 231 § 2 kk w zb. z art. 266 § 2 kk w zw. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;
  2. w zakresie stawianego Przemysławowi S., zarzutu kwalifikowanego z art. 258 § 1 k.k., oraz zarzutu kwalifikowanego z art. 231 § 2 kk w zb. z art. 266 § 2 kk w zw. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk,
  3. w zakresie stawianego Mirosławowi G., zarzutu kwalifikowanego z art. 258 § 1 k.k., oraz zarzutu kwalifikowanego z art. 231 § 2 kk w zb. z art. 266 § 2 kk w zw. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 k.k.;

 

d) w części dotyczącej :

zaistniałego w bliżej nie ustalonym czasie w okresie co najmniej od dnia 01 marca 2012 r. do dnia 30 października 2017  r., w bliżej nie ustalonych miejscach na terenie Polski, w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem, wspólnie i w porozumieniu z funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej Policji w (…) Sebastianem O., przekraczania uprawnień przez nie ustalonego f - sza Komendy Wojewódzkiej Policji w (…), poprzez ujawnianie osobom nieuprawnionym informacji, uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności służbowych, w szczególności dotyczących wypadków drogowych, w tym danych personalnych i adresowych ich uczestników, pochodzące z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) znajdujące się w osobnym zbiorze KSIP - Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji oraz z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności/Centralnej Ewidencji Ludności, pozostających w swej treści do wyłącznej dyspozycji i wykorzystania przez funkcjonariuszy policji i innych uprawnionych organów państwowych, których ujawnienie mogło narazić na szkodę prawnie chroniony interes, co stanowiło naruszenie przepisów prawa, tj. art. 20 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1371 z późn. zm.), § 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach (Dz. U. Nr 170, poz. 1203), § 2 i 10 wydanej w oparciu o w/w rozporządzenie Decyzji nr 167 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 57  ze zm. ) oraz przepisów zawartych w dziale IV załącznika do tejże Decyzji – Instrukcji wykonywania czynności służbowych w zakresie przetwarzania informacji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, § 11 ust. 3, § 12 ust. 1 obowiązującego od dnia 05.01.2013 r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.12.2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję ( Dz. U. z 2013 poz. 8 ), § 57 ust 1 i 2 oraz § 72 ust 8 , 9, oraz 10, wydanej w oparciu o w/w rozporządzenie Decyzji nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP poz. 28 z późn. zm.), § 11 ust. 3, § 12 ust. 1 obowiązującego od dnia 09.10.2015 r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1564 ), § 11 ust. 3, § 12 ust. 1, § 27, § 28 obowiązującego od dnia 23.07.2016 r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję ( Dz. U. z 2016 poz. 1091 ), § 57 ust 1 i 2 oraz § 72 ust. 9, 10, 11 wydanej w oparciu o w/w rozporządzenie Decyzji nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25.07.2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. U. KGP poz. 51 z dnia 01.08.2017 z z późn. zm.),  tj. o przestępstwo z art. 231 § 2 kk w zb. z art. 266 § 2 kk w zw. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk;

d) w części dotyczącej :

zaistniałego w bliżej nie ustalonym czasie w okresie co najmniej od dnia 01 marca 2012 r. do dnia 12 lutego 2019  r., w bliżej nie ustalonych miejscach na terenie Polski, w tym w (…), w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby, wspólnie i w porozumieniu, przekraczania uprawnień przez f -szy Policji i pracownika cywilnego Policji z Komendy Powiatowej Policji w (…), poprzez ujawnianie osobom nieuprawnionym informacji, uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności służbowych, w szczególności dotyczących wypadków drogowych, w tym danych personalnych i adresowych ich uczestników, pochodzące z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) znajdujących się w osobnym zbiorze KSIP - Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji oraz z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności/Centralnej Ewidencji Ludności, pozostające w swej treści do wyłącznej dyspozycji i wykorzystania przez funkcjonariuszy policji i innych uprawnionych organów państwowych, których ujawnienie mogło narazić na szkodę prawnie chroniony interes, co stanowiło naruszenie przepisów prawa, tj. art. 20 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1371 z późn. zm.), § 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach (Dz. U. Nr 170, poz. 1203), § 2 i 10 wydanej w oparciu o w/w rozporządzenie Decyzji nr 167 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 57  ze zm. ) oraz przepisów zawartych w dziale IV załącznika do tejże Decyzji – Instrukcji wykonywania czynności służbowych w zakresie przetwarzania informacji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, § 11 ust. 3, § 12 ust. 1 obowiązującego od dnia 05.01.2013 r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.12.2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję ( Dz. U. z 2013 poz. 8 ), § 57 ust 1 i 2 oraz § 72 ust 8 , 9, oraz 10, wydanej w oparciu o w/w rozporządzenie Decyzji nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP poz. 28 z późn. zm.), § 11 ust. 3, § 12 ust. 1 obowiązującego od dnia 09.10.2015 r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1564 ), § 11 ust. 3, § 12 ust. 1, § 27, § 28 obowiązującego od dnia 23.07.2016 r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję ( Dz. U. z 2016 poz. 1091 ), § 57 ust 1 i 2 oraz § 72 ust. 9, 10, 11 wydanej w oparciu o w/w rozporządzenie Decyzji nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25.07.2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. U. KGP poz. 51 z dnia 01.08.2017 z z późn. zm.),  tj. o przestępstwo z art. 231 § 2 kk w zb. z art. 266 § 2 kk w zw. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk;

( pod sygn. PR 2 Ds. 6.2021 )

w zakresie dotyczącym stawianego Łukaszowi L.  zarzutu zakwalifikowanego z art. 258 § 1 k.k.,

( pod sygn. PR 2 Ds. 5.2021 )

w sprawie :

I. w okresie co najmniej od dnia 15.09.2012 r. do dnia 21.10.2015 r.  na terenie Polski, w tym w (…), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez siebie i inne osoby, brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, którą kierował Andrzej L., a do której należeli Robert Sz., Honorata Sz., Sebastian O., Eugeniusz K., Patryk L., Jolanta T., przez policjanta Komisariatu Policji w (…) Michała Z., której celem było popełnianie przestępstw, polegających na uzyskiwaniu, od funkcjonariuszy Policji i pracowników cywilnych Policji, w zamian za korzyści majątkowe w postaci pieniędzy, informacji pochodzących z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności/Centralnej Ewidencji Ludności, pozostających do wyłącznej dyspozycji funkcjonariuszy policji, pracowników cywilnych policji i innych uprawnionych organów państwowych, dotyczących przede wszystkim wypadków drogowych w tym danych personalnych i adresowych ich uczestników, oraz osób dla nich najbliższych, a także o stanie zdrowia poszkodowanych, odnotowanych zgonów, przetwarzaniu ich w zbiorach danych osobowych przez osoby nieuprawnione i udostępnianiu do prowadzenia działalności gospodarczej podmiotom świadczącym w oparciu o pisemne umowy usługi dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela, lub innego podmiotu odpowiedzialnego za naprawienie szkody, z osobami których dane nielegalnie pozyskano lub ich najbliższymi, w zamian za prowizje od uzyskanych w związku z tym świadczeń pieniężnych, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 k.k.

II. zaistniałego w bliżej nie ustalonym czasie w okresie co najmniej od dnia 15.09.2012 r. do dnia 21.10.2015 r. w (…), w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, przyjmowania przez Michała Z., w związku z pełnieniem przez niego funkcji publicznej – policjanta Komisariatu Policji w (…), korzyści majątkowych w postaci pieniędzy w nie ustalonych kwotach, w łącznej kwocie nie mniejszej niż 12 000 zł, w związku z zachowaniem stanowiącym naruszenie przepisów prawa to jest ujawnianiem Andrzejowi L. informacji które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, dotyczących wypadków drogowych, w tym danych personalnych i adresowych ich uczestników, oraz osób dla nich najbliższych, a także o stanie zdrowia poszkodowanych, odnotowanych zgonach, pochodzących z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności/Centralnej Ewidencji Ludności, pozostających w swej treści do wyłącznej dyspozycji i wykorzystania przez funkcjonariuszy policji, pracowników policji i innych uprawnionych organów państwowych, co stanowiło naruszenie przepisów prawa tj. art. 20 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1371 z późn. zm.), § 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach (Dz. U. Nr 170, poz. 1203), § 2 i 10 wydanej w oparciu o w/w rozporządzenie Decyzji nr 167 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 57  ze zm. ) oraz przepisów zawartych w dziale IV załącznika do tejże Decyzji – Instrukcji wykonywania czynności służbowych w zakresie przetwarzania informacji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, § 11 ust. 3, § 12 ust. 1 obowiązującego od dnia 05.01.2013 r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.12.2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję ( Dz. U. z 2013 poz. 8 ), § 57 ust 1 i 2 oraz § 72 ust 8 , 9, oraz 10, wydanej w oparciu o w/w rozporządzenie Decyzji nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP poz. 28 z późn. zm.), § 11 ust. 3, § 12 ust. 1 obowiązującego od dnia 09.10.2015 r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1564 ), § 11 ust. 3, § 12 ust. 1, § 27, § 28 obowiązującego od dnia 23.07.2016 r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję ( Dz. U. z 2016 poz. 1091 ), § 57 ust 1 i 2 oraz § 72 ust. 9, 10, 11 wydanej w oparciu o w/w rozporządzenie Decyzji nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25.07.2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. U. KGP poz. 51 z dnia 01.08.2017 z z późn. zm., zaś z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 228 § 3 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

III. w bliżej nie ustalonym czasie w okresie co najmniej od dnia 15.09.2012 r. do dnia 21.10.2015 r., w (…), w ramach zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Andrzeja L., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przetwarzania przez Michała Z., w elektronicznym zbiorze danych osobowych,  danych osobowych co najmniej 881 uczestników 800 wypadków drogowych lub osób dla nich najbliższych, a także o stanie zdrowia poszkodowanych, oraz odnotowanych zgonach, pochodzące z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności/Centralnej Ewidencji Ludności, poprzez kopiowanie ich i wielokrotne przesyłanie Andrzejowi L. w formie elektronicznej – wiadomości tekstowych, w ilości jednorazowo od kilku do kilkudziesięciu, w zamian za korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w łącznej kwocie około 12 000 zł, celem wykorzystania do zawierania umów z w/w osobami polegające na świadczeniu usług dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela, lub innego podmiotu odpowiedzialnego za naprawienie szkody w zamian za prowizje od uzyskanych w związku z tym świadczeń pieniężnych, z popełnienia którego to przestępstwa uczyniła sobie stałe źródło dochodu, tj. o przestępstwo z art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 ) w zw. z art. 65 § 1 kk,

( pod sygn. PR 1 Ds. 124.2021 )

w sprawie :

- zaistniałego w bliżej nie ustalonym czasie w okresie od co najmniej od dnia 27 maja 2018 r. do dnia 06 stycznia 2019 r., w P. na terenie woj. wielkopolskiego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez siebie i inne osoby, przetwarzania bez uprawnienia danych osobowych przez nie ustaloną osobę poprzez wykonanie, a następnie przesłanie co najmniej 133 zdjęć na użytkowany przez Łukasza L. telefon komórkowy, zawierających informację dot. danych personalnych i adresowych poszkodowanych w wypadkach drogowych, w tym dane dotyczące stanu ich zdrowia, oraz dane personalne i adresowe ich najbliższych, pozostające w swej treści do wyłącznej dyspozycji i wykorzystania w ramach działalności służby zdrowia, znajdujące się w systemie informatycznym Szpitala (…) w P., tj. o przestępstwo z art. 107 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 poz. 1000 ),

( pod sygn. PR 1 Ds. 131.2021 )

w sprawie : zaistniałego w bliżej nie ustalonym czasie w okresie co najmniej od 01 marca 2012 r. do dnia 12 lutego 2019 r., w bliżej nie ustalonych miejscach na terenie Polski, przetwarzania bez uprawnienia, w zbiorze danych osobowych, danych co najmniej 2791 uczestników wypadków drogowych, w tym danych o ich stanie zdrowia, oraz odnotowanych zgonach, pochodzących od nie ustalonej osoby lub osób, oraz z nie ustalonej bazy danych, tj. o przestępstwo z art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 ) w zb. z art. 107 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 poz. 1000 ). 

                                                                       Prokurator Rejonowy

                                                                            Arkadiusz Szulc


WSTECZ

Ogłoszenia

21-04-2021

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.1.2021 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

PO IV WOS 1111.1.2021 - dot. konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

31-03-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 1 Ds. 124.2021

Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ w Olsztynie zawiadamia osoby pokrzywdzone w sprawie sygn. PR 1 Ds. 124.2021

18-03-2021

PO Olsztyn - PO IV WOS 1504.1.2021 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego

PO IV WOS 1504.1.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego

24-02-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 2 Ds. 63.2019

Zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia - informacja w trybie art. 131 § 2 k. p. k.