Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Przejdź do głównej treści strony Przejdź do zakładki ogłoszeń Przejdź do stopki strony
Baner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage PolskiBaner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage Polski

Prokuratura Okręgowa: ul. Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

PR Olsztyn-Północ - PR 1 Ds. 124.2021

31.03.2021

Sygn. PR 1 Ds. 124.2021

                                                  

                                                       Informacja w trybie art. 131 § 2 k. p. k.

                    

            Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ w Olsztynie zawiadamia osoby pokrzywdzone w sprawie sygn. PR 1 Ds. 124.2021, o zakończeniu wyżej wymienionego postępowania dotyczącego zaistniałego w bliżej nie ustalonym czasie w okresie od co najmniej od dnia 27 maja 2018 r. do dnia 06 stycznia 2019 r., w Pile na terenie woj. wielkopolskiego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez siebie i inne osoby, przetwarzania bez uprawnienia danych osobowych przez nie ustaloną osobę poprzez wykonanie, a następnie przesłanie co najmniej 133 zdjęć na użytkowany przez Łukasza L. telefon komórkowy, zawierających informację dot. danych personalnych i adresowych poszkodowanych w wypadkach drogowych, w tym dane dotyczące stanu ich zdrowia, oraz dane personalne i adresowe ich najbliższych, pozostające w swej treści do wyłącznej dyspozycji i wykorzystania w ramach działalności służby zdrowia, znajdujące się w systemie informatycznym Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile, tj. o przestępstwo z art. 107 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 poz. 1000 ).  Przedmiotowe postępowanie zostało umorzone postanowieniem z dnia 29.03.2021 r., wobec nie wykrycia sprawcy przestępstwa ( art. 322 § 1 kpk ).

            Zgodnie z treści art. 131 par 3 kpk postanowienie zostanie doręczone pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci.

            W załączeniu pouczenie pokrzywdzonego o jego prawach i obowiązkach w toku postępowania karnego.

 

         

                                                                       Prokurator Rejonowy

                                                                            Arkadiusz Szulc

Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym


WSTECZ

Ogłoszenia

21-04-2021

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.1.2021 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

PO IV WOS 1111.1.2021 - dot. konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bartoszycach

31-03-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 1 Ds. 124.2021

Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ w Olsztynie zawiadamia osoby pokrzywdzone w sprawie sygn. PR 1 Ds. 124.2021

18-03-2021

PO Olsztyn - PO IV WOS 1504.1.2021 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego

PO IV WOS 1504.1.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje, iż 04.05.2021r jest dniem wolnym od pracy dla prokuratorów i pracowników administracyjnych wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego

24-02-2021

PR Olsztyn-Północ - PR 2 Ds. 63.2019

Zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia - informacja w trybie art. 131 § 2 k. p. k.