Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Prokuratura Okręgowa: ul. Erwina Kruka 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.10.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

24.04.2018

OGŁOSZENIE

 

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

 

uprzejmie zawiadamia, iż po sprawdzeniu zgłoszeń, które wpłynęły do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie w związku z przeprowadzonym naborem na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie, do II etapu konkursu na to stanowisko dopuszczeni zostali następujący kandydaci:

 

 1. Bagan Agnieszka
 2. Błażejewicz Andrzej
 3. Dolny Adam
 4. Durma Anna
 5. Dworzycka Anna
 6. Herman Piotr
 7. Kalata Urszula
 8. Lisek Emilia
 9. Piec Adrianna
 10. Piwnicki Robert
 11. Szczubełek Patryk
 12. Szewczyk Renata
 13. Szprengiel Sylwia
 14. Tomczyk Arkadiusz
 15. Wszeborowska Katarzyna                 

 

Komisja konkursowa uchwaliła, że II etap konkursu na dwa stanowiska asystenta prokuratora       w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie odbędzie się w sali konferencyjnej - sala nr 210  Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, ul. Kopernika 5, w dniu 9 maja 2018 roku o godzinie 1000

UWAGA!

Wszystkich kandydatów biorących udział w II etapie konkursu zobowiązuje się do wzięcia ze sobą dowodu osobistego, celem sprawdzenia tożsamości kandydata.

Komisja konkursowa podjęła również  uchwałę o nie zakwalifikowaniu do II etapu konkursu, wobec niespełnienia wymogów formalnych kandydatur:

 1. Grissa Beata
 2. Kuśnirek Andrzej
 3. Maciejewska Katarzyna  
 4. Majewski Łukasz  
 5. Nowak Izabela  
 6. Rojczyk Paweł  
 7. Rutkowski Marcin  
 8. Szot Marta

 


WSTECZ

Ogłoszenia

22-05-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.11.2018 - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki III etapu konkursu na stanowisko informatyka

PO IV WOS 1111.11.2018 - dot. konkursu na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

czytaj więcej

21-05-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.13.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie

PO IV WOS 1111.13.2018 dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Kętrzynie

czytaj więcej

14-05-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.11.2018 - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki II etapu konkursu na stanowisko informatyka

PO IV WOS 1111.11.2018 - dot. konkursu na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

czytaj więcej

10-05-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.10.2018 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

PO IV WOS 1111.10.2018 - dot. konkursu na stanowisko asystenta  prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

czytaj więcej

08-05-2018

PO Olsztyn - PO IV WOS 1111.11.2018 - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki I etapu konkursu na stanowisko informatyka

PO IV WOS 1111.11.2018 dot. konkursu na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

czytaj więcej

09-04-2018

PO Olsztyn - PO IV WOS 1111.11.2018 - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko informatyka

PO IV WOS 1111.11.2018 dot. konkursu na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

czytaj więcej

03-04-2018

Oferty pracy - PO IV WOS 1110.5.2018 Konkurs na stanowisko asesorskie w Prokuraturze Rejonowej w Szczytnie

PO IV WOS 1110.5.2018 konkurs na stanowisko asesorskie w Prokuraturze Rejonowej w Szczytnie

czytaj więcej