Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
i podległe prokuratury rejonowe

Przejdź do głównej treści strony Przejdź do zakładki ogłoszeń Przejdź do stopki strony
Baner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage PolskiBaner przedstawiajacy panorame Olsztyna i flage Polski

Prokuratura Okręgowa: ul. Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn Pracujemy: od 7.30 do 15.30 Informacja: (89) 521 54 57 Sekretariat: (89) 521 54 00

Aktualności - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

Oferty pracy - PO IV WOS 1111.6.2019 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza wyniki II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Szczytnie

20.08.2019

 O G Ł O S Z E N I E

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

informuje, iż po przeprowadzeniu II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Szczytnie, komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2019 roku podjęła uchwałę, że do III etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej – zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 70% ogólnego wyniku
z praktycznego sprawdzianu posiadanych umiejętności, tj. co najmniej 7,00 punktów. W związku z tym są to następujący kandydaci:

  1. Grudzińska Beata – 9,8 pkt.,
  2. Tyszkowska Katarzyna – 8,8 pkt.,
  3. Holz Janusz – 8,4 pkt.,
  4. Korzeniowska Anna – 7,9 pkt.,
  5. Łuszcz Paulina – 7,8 pkt.,
  6. Talarek Ewa – 7,0 pkt.

Trzeci etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Szczytnie odbędzie się 28 sierpnia 2019 roku o godzinie 10:00 w budynku Prokuratury Okręgowej w Olsztynie przy ulicy Dąbrowszczaków 12.


WSTECZ

Ogłoszenia